ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁAgro – Info

GRANTY CBS

Centrum Badawczo-Szkoleniowe uzyskało granty finansowe na realizację dwóch projektów adresowanych tematycznie do mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu.

Pierwszy z nich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczy przeprowadzenia szkoleń komputerowych mających na celu podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie podstaw obsługi komputera, korzystania z Pakietu Office, Internetu i praktycznego wykorzystania tych umiejętności w pracy.

Szkolenie przygotowane jest dla 75 osób. Uzyskane umiejętności mogą pomóc w prowadzeniu dokumentacji własnego gospodarstwa, w działalności agroturystycznej, w handlu, w biurach usługowych itp.

Uczestnicy kursów wywodzą się z terenu wielu gmin Zamojszczyzny – w tym najwięcej z gmin Mircze, Tomaszów Lubelski i Zamość.

Program szkolenia opracowali pracownicy Centrum Badawczo-Szkoleniowego oraz Katedry Informatyki i Inżynierii Wiedzy a specjalnie przygotowane certyfikaty potwierdzają zaliczenie kursu.

Ośrodek Agro-Info funkcjonujący przy CBS uzyskał z Fundacji „Fundusz Współpracy” grant na projekt „Mieszkańcy Zamojszczyzny w Unii Europejskiej – dobrze poinformowani, świadomi szans i zagrożeń”

Ośrodek specjalizuje się w propagowaniu wśród mieszkańców obszarów wiejskich informacji o możliwościach, które stwarza członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Dotacja pomaga w finansowaniu bieżącej pracy ośrodka informacyjnego oraz pozwala na zorganizowanie seminarium dotyczącego możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych UE dla pracowników samorządów z naszego regionu.

Grupę kobiet, mieszkanek wsi naszego regionu zaprosimy na szkolenia ukazujące możliwości aktywizacji społeczności lokalnych.

Zakończenie realizacji powyższych projektów przewidujemy na koniec października br.

zkr

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.