ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ


Sympozjum naukowe

CZŁOWIEK W CENTRUM STWORZENIA

„... O planach papieskiej wizyty w naszej Diecezji wiedzieliśmy od dawna. Kiedy jednak Stolica Apostolska ogłosiła oficjalnie, że Ojciec Święty rzeczywiście wprowadził Zamość do trasy swej apostolskiej pielgrzymki po Polsce w czerwcu br., to przed nami staje od razu odpowiedzialne i radosne zadanie przygotowania gościny dla Namiestnika Chrystusa i następcy św. Piotra... „

„... Zapowiedziana na czerwiec wizyta Jana Pawła II w Zamościu jest ponownym czytelnym znakiem miłości Ojca Świętego do naszej ziemi i solidarności ze wszystkimi jej mieszkańcami. Już dzisiaj ta wizyta jest również wielką szansą — tak w dziedzinie religijnej, jak i na szerszym polu gospodarczym czy kulturalnym.... „

Takimi słowami Biskupi zamojscy ks. bp. Jan Śrutwa - Ordynariusz Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej oraz ks. bp. Mariusz Leszczyński - Biskup Pomocniczy w „Liście pasterskim na niedzielę chrztu Chrystusa - 10 stycznia 1999 r.”, zapowiedzieli niezwykłe, historyczne wydarzenie, które spełniło się 12 czerwca 1999 roku.

Wizyta Ojca Świętego, Papieża Jana Pawła II w Zamościu słusznie uważana jest za Wizytę Tysiąclecia dla tych ziem, za największe i najważniejsze wydarzenie w historii miasta, od jego założenia w 1580 roku. Przed pięcioma laty w Zamościu Papieża witało ponad 300 tyś. wiernych. Oprócz mieszkańców miasta i regionu na spotkanie z Ojcem Świętym przybyli również pielgrzymi z całego kraju oraz z odległych stron całego świata.

Wpisując się w obchody uczczenia V rocznicy wizyty Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zorganizowała sympozjum naukowe zatytułowane „CZŁOWIEK W CENTRUM STWORZENIA”

Intencją i celem organizatorów sympozjum była próba podjęcia rozważań i zastanowienia nad przesłaniami papieskimi pozostawionymi u progu Trzeciego Tysiąclecia, 5 lat temu w Zamościu. Na program sympozjum złożyły się trzy referaty: Antropologiczny fundament troski o życie, zdrowie” - wygłoszony przez ks. prof. Janusza Nagórnego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. „Homilia Jana Pawła II w Zamościu (12. VI. 1999) „ - referat przedstawiony przez ks. prof. dr hab. Franciszka Greniuka z KUL (do 2002 r. Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamościu) oraz prawdziwie trudne zadania dla prawdziwie biegłych lekarzy - w ostatnim roku Nowenny po Evangelium Vitae” zaprezentowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Marczewskiego, dziekana Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Spotkanie zakończone zostało dyskusją z udziałem uczestników i zaproszonych gości, której główne myśli zostaną zawarte w publikacji okolicznościowej, która ukaże się w grudniu br.

Sympozjum miało charakter otwarty i wzięło w nim udział około 220 osób. Pośród obecnych największą grupę stanowili pracownicy uczelni, lekarze, nauczyciele, prawnicy, duchowni, a także przedstawiciele władz samorządowych miasta Zamościa i regionu zamojskiego. Swój udział w sympozjum zaznaczyło ponad 100 - osobowa grupa studentów pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, a także przedstawiciele samorządu oraz studenckich kół naukowych.

Zamierzeniem władz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu jest kontynuacja i cykliczne coroczne organizowanie tego typu sympozjów w celu zagłębiania nauki Ojca Świętego a także jako świadectwo wdzięczności oraz hołd za Jego obecność w Zamościu i naszej ziemi.

Bogdan Kawałko

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.