ISSN 1505-6058

NR 24 PAŻDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁDecyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01-10-2004 r. nadającą Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia, uruchamiamy studia dwuletnie uzupełniające kończące się zdobyciem tytułu magistra fizjoterapii. Nasi studenci przez cały okres studiów teorię łączą z praktyką, od początku zajmują się chorymi, oczywiście pod nadzorem specjalistów. Mają zajęcia w szpitalu papieskim, w ośrodku dla dzieci z porażeniem w Krasnystawie czy Centrum Praktyk w Kielnarowej - komentuje rektor uczelni dr inż. Jan Andreasik..>


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.