ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - SZUKANIE PRACY CZYLI JAK SOBIE RADZIĆ W SYTUACJI TRUDNEJ ...

Giełda Pracy 29 – 30 marca 2004 r.

Szukanie pracy czyli jak sobie radzić w sytuacji trudnej.....

Pod takim hasłem zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe dla uczestników „Giełdy Pracy” będącej elementem realizowanego przez Biuro Karier i Certyfikacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji projektu „Aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów uczelni wyższych Regionu Zamojskiego” realizowanego w ramach Programu Aktywizacja Zawodowa Studentów i Absolwentów „Pierwsza Praca”.

Pierwszego dnia uczestnicy giełdy wysłuchali informacji na temat rynku pracy w województwie lubelskim i w Unii Europejskiej, przekazanych przez dr Janinę Szubstarską z Katedry Ekonomii WSZiA. 

W tym spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób (studenci i absolwenci WSZiA oraz uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu). O godz. 13.00 odbyło się spotkanie z potencjalnymi pracodawcami, którzy przedstawili zainteresowanym oferty pracy oraz sposoby rekrutacji. W gronie pracodawców znaleźli się: Andrzej Wnuk, redaktor naczelny Kroniki Tygodnia, Ryszard Piskorski, prezes Cukrowni Strzyżów, Jan Borowski z FMG International, Janina Giecko z Urzędu Miasta w Zamościu, Lucjan Wójtowicz, szef Przedsiębiorstwa Handlowego LUZAM, Beata Chrząstowska z Banku BPH PBK S.A.

Poniedziałkowe spotkanie zakończyło się prezentacją raportu na temat psychologicznej sylwetki studenta i absolwenta WSZiA poruszającego się na rynku pracy, przygotowanym przez Urszulę Juszczak, specjalistę z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zamościu.

Warsztaty na temat sposobów poszukiwania pracy odbyły się 30 marca br. w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22. Wzięło w nich udział ok. 100 osób. Byli to głównie studenci uczelni zamojskich, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych a zwłaszcza liczna reprezentacja słuchaczy Policealnego Studium Zawodowego w Zamościu.

Warsztaty, prowadzone przez Danutę Błahutę z Biura Karier i Certyfikacji, obejmowały 5 modułów tematycznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się moduł poświęcony rozmowie kwalifikacyjnej i negocjacjom warunków zatrudnienia a także metodom poszukiwania pracy.

Równocześnie przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, przekazywali uczestnikom giełdy konkretne oferty pracy, uczyli jak czytać ogłoszenia i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Z indywidualnych porad skorzystało ponad 50 osób.

Uczestnicy warsztatów, poszukujący pracy, zwracali szczególną uwagę na problem, jakim jest stres związany z poszukiwaniem pracy. Z wypowiedzi uczestników warsztatów wynikało, że zdecydowanie za mało jest organizowanych warsztatów z zakresu higieny psychicznej osoby poszukującej pracy, z których zainteresowane osoby mogłyby skorzystać bezpłatnie.

Przeprowadzone rozmowy z  uczestnikami warsztatów, prowadzą do jednego wniosku, jaki powinni mieć na uwadze studenci. Czas studiów trzeba wykorzystać na zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności m.in. poprzez udział w proponowanych przez uczelnię kursach i szkoleniach, szczególnie tych, które są finansowane ze środków własnych uczelni bądź sponsorów z zewnątrz.

Danuta Błahuta
Anna Krupa


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.