ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - STUDENCKI RYNEK PRACY

IV Międzyuczelniana Sesja Kół Naukowych

Studencki Rynek Pracy

Tradycją stało się, że w przeddzień Wiosny Studenckiej, odbyła się Międzyuczelniana Sesja Kół Naukowych. Organizatorami tego przedsięwzięcia były koła naukowe działające w naszej uczelni.

 

  Tegoroczna edycja odbyła się 27 maja pod hasłem „Studencki rynek pracy”. Obecne były koła naukowe z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i z Państwowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku. W sesji uczestniczyli także dwaj studenci z belgijskiej Hogeschool Limburg, którzy przebywają w WSZiA na praktyce zawodowej w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

Była to więc prawdziwie międzynarodowa wymiana poglądów na temat pracy dla studentów.

Anna KrupaWydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.