ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - SOCRATES

Współpraca międzynarodowa

SOCRATES

Znamy już kwoty grantów przyznanych naszej uczelni na wyjazdy studentów i kadry dydaktycznej na stypendia zagraniczne programu Socrates/Erasmus w roku 2004/2005.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej budżet programu znacznie się zwiększył, dzięki czemu miesięczne dofinansowanie studenta wyjeżdżającego na studia do jednej z naszych uczelni partnerskich będzie wynosić od ok. 300 do 350 Euro.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymała dofinansowanie na wyjazdy siedmiu studentów i czterech wykładowców. Kraje docelowe to Belgia i Irlandia. O stypendium programu Socrates/ Erasmus mogą się ubiegać studenci studiów dziennych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz posługują się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.

mmWydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.