ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - RAHABILITACJA W SŁUŻBIE NAUKI

I konferencja naukowa Katedry Fizjoterapii

REHABILITACJA W SŁUŻBIE NAUKI

- Bóle kręgosłupa to choroba cywilizacyjna, coraz bardziej powszechna w społeczeństwach uprzemysłowio-
nych. W Polsce ponad 70 proc. pacjentów poniżej 40 roku życia przynajmniej raz uskarżało się na bóle krzyża – podkreślał dr Krzysztof Mataczyński, ordynator oddziału i zakładu rehabilitacji szpitala papieskiego podczas konferencji naukowej, która odbyła się 14 maja w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Współorganizatorem konferencji był oddział lubelski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.Konferencja zgromadziła ponad 100 słuchaczy z całego regionu lubelskiego. fot. mb

Konferencja pod hasłem „Znaczenie rehabilitacji w profilaktyce i leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa” zgromadziła grono specjalistów w tej dziedzinie z całej Polski. Większość z nich stanowi kadrę naukową kierunku fizjoterapia w naszej uczelni. Uczestniczyli w niej lekarze z największych ośrodków rehabilitacji w kraju m.in. prof. dr hab. n. med. Jerzy Grossman (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek (Rzeszów), prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, prof. dr hab. n. med. Andrzej Skwarcz (Lublin). Wśród wykładowców znalazł się również przedstawiciel Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Danyła Hałyćkoho prof. dr hab. Eugeniusz Dzis (również wykładowca WSZiA).

Tematy prezentowane podczas spotkania dotyczące profilaktyki oraz rehabilitacji kręgosłupa zgromadziły ponad 100 słuchaczy, przedstawicieli szpitali, uzdrowisk, sanatoriów, ośrodków terapeutycznych z całego regionu lubelskiego, z którymi uczelnia współpracuje przy organizacji praktyk zawodowych. 

Konferencji przesłuchiwali się również studenci kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. – Dla mnie jest ogromna porcja wiedzy przekazana przez najlepszych z tej dziedziny – skomentowała studentka II roku fizjoterapii.


Uczelnia na potrzeby konferencji wydała kolejny numer periodyku naukowego „Zamojskie Studia i Materiały”. Jest to 2 zeszyt z serii „Fizjoterapia”.

mb


 

 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.