ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - NIE MAMY KOMPLEKSÓW

Rankingi 2004

NIE MAMY KOMPLEKSÓW


 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zajęła 21 miejsce w rankingu tygodnika „Polityka”. W porównaniu do ub. roku awansowała o 35 oczek.

Rozmowa z rektorem uczelni dr inż. Janem Andreasikiem.

- Czy zadawala Pana to miejsce w rankingu?

- Oczywiście, że nie. Pniemy się powoli do góry. Cieszę się, że w skali kraju jesteśmy dostrzegani i doceniani. Uczelnia działa siódmy rok i mamy jeszcze przed sobą do wiele do zrobienia.

- Jakie wskaźniki zostały ocenione przez gazetę najwyżej ?

- Najwyższe noty otrzymaliśmy za kadrę naukową i kontakty z otoczeniem. Kadra liczy ponad 180 osób, z czego prawie 50 to samodzielni pracownicy naukowi – profesorowie tytularni i doktorzy habilitowani. Od początku swojego istnienia uczelnia podejmuje działania na rzecz regionu. Stosujemy zasadę „myśl globalnie – działaj lokalnie”. Ostatnim tego przykładem jest chociażby giełda pracy, zorganizowana z myślą o studentach i absolwentach. Chcemy maksymalnie dobrze przygotować ich do poruszania się na rynku pracy. Doradzamy jak powinni swoją wiedzę, umiejętności zastosować w praktyce, jak się dobrze sprzedać.

- A mimo to w rankingu „Newsweeka” uczelni zamojskiej nie było. Przypomnę, że ta gazeta opracowała ranking na podstawie opinii największych pracodawców w kraju, którzy wypowiadali się na temat zatrudnienia absolwentów ...

- Zgadza się nie było nas tam, z jednego bardzo prozaicznego powodu. Nasi absolwenci, absolwenci studiów licencjackich, kształcą się dalej. Kontynuują naukę np. na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, zdobywają tytuł magistra pod szyldem innych uczelni i im tworzą dobrą opinię wśród pracodawców a zapewniam, że sobie dobrze radzą na uczelniach w całym kraju.
To jest dla nas zadanie na najbliższą przyszłość - zdobycie uprawnień do nadawania tytułu magistra.

- Rynek edukacyjny jest coraz bardziej wymagający. Zaczęła się walka o każdego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, co robi uczelnia, aby sprostać tym wymaganiom?

- Zarządzam uczelnią europejską, która ma międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000. Uczelnia pracuje w sieciach międzynarodowych BUSINETU, który gromadzi szkoły biznesu, i ENPHE – to jest z kolei organizacja zrzeszająca uczelnie, które w swojej ofercie mają fizjoterapię. Nasi studenci wyjeżdżają na staże i praktyki za granicą i wracają z dyplomami z wyróżnieniem. W uczelni działa Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Prometric, w ramach którego studenci zdobywają certyfikaty największych firm informatycznych na świecie. Nasi studenci wygrywają międzynarodowe konkursy. My z kolei kształcimy studentów z zagranicy, nawet w tej chwili jest grupa studentów z Belgii.

- Nasza oferta edukacyjna zmienia się, ciągle dywersyfikujemy zakres specjalności na poszczególnych kierunkach. Np. na administracji kształcimy specjalistów europeistyki, a na ekonomii od października rozpoczną naukę studenci turystyki i gospodarki transgranicznej a na fizjoterapii będą kształcić się specjaliści z ratownictwa medycznego. W ub. roku rozszerzyliśmy ofertę o nowy kierunek – pedagogikę i staramy się o kolejne np. o ochronę dóbr kultury. Już w lipcu będziemy mieć pierwszych absolwentów fizjoterapii, kierunku który został pozytywnie oceniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Nie mamy kompleksów i zdajemy sobie sprawę z rywalizacji, jaka nas czeka przez następne lata.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Małgorzata Bzówka
Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.