ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - PRZYJAŹNIE BEZ GRANIC

Współpraca międzynarodowa

PRZYJAŹNIE BEZ GRANIC

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu a Uniwersytetem Wołyńskim im. Łesi Ukrainki w Łucku studenci naszej uczelni mieli okazję wyjechać i poznać koleżanki oraz kolegów z Ukrainy. 

17 maja br. delegacja studentów: Aleksandra Panasiewicz (Rada Samorządu Studenckiego), Małgorzata Kwoka (Koło Naukowe Fizjoterapeutów), Barbara Pikor (Koło Naukowe Młodych Pedagogów), Grzegorz Gęborys (Koło Naukowe Administratywistów), Monika Pałczyńska (sekcja radiowa pedagogów), Piotr Borowiec (gazeta studencka „Reaktywacja”), przedstawiciele władz i kadry - prorektor Bogdan Kawałko i mgr Ryszard Pankiewicz przekroczyli granice państwa polskiego.

Po przybyciu na miejsce zostaliśmy bardzo serdecznie i gorąco powitani przez władze uniwersyteckie. Przedstawiciele naszych władz zostali przyjęci przez rektora uniwersytetu prof. Iwana Oleksejuka. 

Z okazji naszego przyjazdu zorganizowana została konferencja, na którą przybyły władze uniwersytetu – prorektor Georgij Davydjuk, dziekan Sergij Fedonjuk, prof. Mirosława Muszkiewicz, wykładowcy oraz studenci. Podczas jej trwania została nam przedstawiona historia, działalność, kierunki, a także studenckie formy działania na terenie uczelni. W trakcie konferencji prorektor Bogdan Kawałko przekazał na ręce prof. Georgija Davydjuka dwie flagi, Polską i Unii Europejskiej, które symbolizowały przyjaźń i współpracę, by granica łączyła, a nie dzieliła, oba narody .

My również zaprezentowaliśmy naszą uczelnię, opowiadając o formach działalności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Rozmowy trwały również po zakończeniu oficjalnej konferencji. Każdy z nas chciał dowiedzieć się jak najwięcej o działalności naszych ukraińskich kolegów, sposobach rozwiązywania problemów, o realizowanych projektach, jakie były przez nich przygotowywane. My również byliśmy zasypywani wieloma pytaniami.

Uniwersytet Wołyński to 18 fakultetów, na których uczy się ok. 12 tys. studentów. Można tu znaleźć kierunki tj.: prawo, pedagogika, fizyka, matematyka, geografia, chemia, biologia, psychologia, filologia, socjologia, historia, muzyka, sztuka, ekonomia oraz relacje międzynarodowe. 

W ramach organizacji studenckich działają tutaj różnego rodzaju koła naukowe, klub sportowy, wolontariat, harcerstwo, zespół taneczny, gazeta i radio. Każda z nich planuje i organizuje różnego rodzaju projekty jak: organizacja konferencji naukowych, koncertów, programów profilaktycznych na temat zagrożeń, występy taneczne, aerobiku oraz zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych.

Po dyskusji i wymianie doświadczeń zostaliśmy zaskoczeni przepięknym koncertem. Zaprezentowały się dla nas różne zespoły: trio „Dyvo-struni”, orkiestra „Dzherela”, kwartet „Akord” oraz grupy taneczne baletu i tańca nowoczesnego. Po koncercie zostaliśmy zaproszeni na spacer po Łucku. Wraz z nami spacerował dziekan Sergij Fedonjuk i studenci, z którymi nie mogliśmy się rozstać a tym bardziej nagadać!

Łuck to malownicze miasto płożone nad rzeką Styr z prawie 1000-letnią tradycją. Pełne jest zabytków, pomników i pamięci o tym, że Polskę i Ukrainę łączy historia. Zwiedziliśmy Wierchnij Zamek – Zamek Lubarta z XIV w., który był rezydencją książąt litewskich. Obejrzeliśmy ruiny cerkwi, która znajduje się na dziedzińcu zamkowym, przepiękną kolekcję dzwonów. Wspięliśmy się na wieżę po 112 schodach, na wysokość 27 metrów skąd mogliśmy obejrzeć całą panoramę pięknego miasta. Obejrzeliśmy również katedrę znajdującą się nieopodal Zamku Lubarta, która w 1998 roku została ustanowiona Diecezją Wołyńską a jej biskupem został ks. Marcjan Trofimiak.

Na zakończenie naszego pobytu zaprosiliśmy naszych przyjaciół z Uniwersytetu Wołyńskiego na konferencję naukową kół studenckich i Wiosna Studencką. W ten sposób chcielibyśmy się odwdzięczyć za przyjęcie, gościnę i wiedzę jaką pozyskaliśmy. W imieniu uczestników tego wyjazdu chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować władzom, wykładowcom i studentom Uniwersytetu Wołyńskiego za wspaniałe przyjęcie, za trud włożony w przygotowania, za poświęcony nam czas, za chęć rozmowy i współpracy. Dziękuję również władzom naszej uczelni za umożliwienie nawiązania kontaktu i wyjazdu do Łucka.

Grzegorz Gęborys
Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.