ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - POTRZEBNA POMOC

Akcja studentów pedagogiki

POTRZEBNA POMOC

Jakże ważna jest pomoc ludzka. Sprawia ona nie tylko, ze bezsilny człowiek może dalej funkcjonować, ale też to, że odzyskuje iskierkę nadziei, która ogrzewa jego zbolałe serce. Pomagać należy zawsze i każdemu. Jest to coś pięknego, coś, co sprawia, że to, co przestało mieć sens, znów sens zaczyna mieć.

Nieszczęście może spaść na każdego. Nie jest to od niczego zależne, a przytrafia się ludziom i dobrym i złym. Nie ma reguły. Jednak nikt na świecie nie powinien cierpieć, a niestety jest odwrotnie. Osobami cierpiącymi i potrzebującymi szybkiej pomocy są dwaj uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Zamościu.

Mariusz od lipca 2003 r. choruje na nieuleczalną, przewlekłą chorobę - adrenoleukodystrofię. Choroba postępuje w zastraszającym tempie i czyni ogromne spustoszenie w jego organizmie. Nastąpiło u niego znaczne pogorszenie wzroku i słuchu, niedowład lewej strony ciała, postępuje zaburzenie pamięci. Leki, wyrafinowana dieta, systematyczne wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka w Poradniach Chorób Metabolicznych i Endokrynologicznych, konsultacje z lekarzami holenderskimi wymagają ogromnych nakładów finansowych, rzędu dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie.

Michał od września 2003 r. jest leczony w Klinice hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie. Stwierdzono u niego chorobę nowotworową. Chłopiec jest po usunięciu guza. Aktualnie jest w trakcie leczenia – chemioterapii i radiologii. Nie jest w stanie realizować obowiązku szkolnego w zespole klasowym. Opieka i leczenia chłopca pochłaniają ogromne koszty.
Już rozpoczęła się akcja mająca na celu pomoc tym chłopcom. Są pomysły, dzięki którym będzie można zgromadzić część funduszy. Między innymi planowane jest zorganizowanie loterii fantowej podczas Wiosny studenckiej, koncertu charytatywnego, maratonu filmowego w budynku szkoły, z którego zyski będą przeznaczone na leczenie chłopców. Mamy nadzieję na pomoc innych szkół z Zamościa. Ponadto w Katolickim Radio Zamość zostanie nadana informacja o tym problemie, wraz z numerem konta, na które można wpłacać pieniądze. Do pomocy włączą się również dzieci z Domu Małego Dziecka w Łabuniach, które przekażą do licytacji wykonane własnoręcznie prace.
Pomysłów jest wiele, jednakże czekamy na nowe. Studenci zrzeszeni w Naukowym Kole Młodych Pedagogów podjęli szereg działań na rzecz zbiórki pieniędzy. Wolontariusze organizujący akcję zwracają się z prośbą o zainteresowanie się problemami Mariusza i Michała. Cenna jest każda pomoc. 

Oto numer rachunku bankowego, na którym gromadzone są fundusze z przeznaczeniem na leczenie chłopców: 97 1500 1807 1218 0003 0825 0000 Kredyt Bank o/Zamość.

Agnieszka KoszukWydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.