ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - ORACLE PO ANGIELSKU

Współpraca międzynarodowa

ORACLE PO ANGIELSKU

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu gościła dwoje wykładowców z Hogeschool Limburg w Hasselt, w Belgii - Isabelle Godfrind, wykładowcę informatyki oraz René Masschaele, lektora języka angielskiego.

 

Oprócz zapoznania się z kadrą, studentami i infrastrukturą zamojskiej uczelni, Belgowie prowadzili również zajęcia ze studentami kierunku informatyka i ekonometria (26 – 30 kwietnia br.) oraz monitorowali postępy dwóch studentów belgijskich, którzy obecnie odbywają staże w WSZiA w Zamościu.

- W ub. roku podpisaliśmy dwie umowy z tą belgijską uczelnią, jedna dotyczy wymiany kadry i studentów w ramach programu Socrates Erasmus, druga – staży i praktyk zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci. Wizyta nauczycieli i studentów z Hogeschool Limburg, jest wymiernym efektem tych porozumień – mówi dyrektor Marcin Marzęta, pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej.

Belgowie prowadzili zajęcia ze studentami informatyki i ekonometrii dziennej, oczywiście w języku angielskim. Co sadzą o uczelni partnerskiej w Zamościu i zamojskich studentach?


René Masschaele, lektor języka angielskiego

- Przyjechaliśmy do WSZiA w Zamościu ponieważ sądzimy, że dobrze jest mieć kontakty w największym z krajów wstępują-
cych do Unii Europejskiej. Celem naszej wizyty jest nawiązanie kontaktów pomiędzy belgijskimi i polskimi studentami. Uważamy, że jest wiele możliwości wzajemnej współpracy i wielu rzeczy możemy się również od siebie nauczyć. W Belgii obserwujemy duże zainte-
resowanie Polską ponieważ mamy dosyć dużą grupę polskich imigrantów. Zauważyliśmy wiele podobieństw pomiędzy Belgią i Polską: stoimy przed takimi samymi wyzwaniami i mamy podobne problemy. Bodźców sprzyjających rozwojowi kraju poszukujemy w edukacji, inwestycjach oraz szkoleniach, które zwiększają możliwości obywateli. Dlatego nawiązaliśmy trwałą współpracę z uczelnią w Zamościu.

Prowadziliśmy również zajęcia ze studentami WSZiA w Zamościu: Isabelle przybliżyła studentom architekturę bazy danych Oracle a ja prowadziłem zajęcia z języka angielskiego. Mam wrażenie, że polscy studenci są odrobinę nieśmiali, ale chcą się uczyć i nie można im odmówić dużego poczucia humoru.


Isabelle Godfrind, 
wykładowca informatyki

- W mojej uczelni, Hogeschool Limburg, jestem odpowiedzialna za kontakty międzynarodowe. Zapoczątkowaliśmy wymianę studentów z uczelnią w Za-
mościu, ponieważ wierzymy, że kontakty międzynarodowe przynoszą korzyści studentom. Wielu naszych studentów jest zainteresowanych przyjazdem na studia do Polski a w przypadku Zamościa mieliśmy nawet więcej chętnych niż miejsc. Mam nadzieję, że współpraca z WSZiA w Zamościu będzie trwała prze długie lata. Byłam nieco zaskoczona infrastrukturą uczelni. Nie odbiega ona od tego, czym dysponujemy w Belgii.

mb

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.