ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - NA KOLONIE I OBOZY

Katedra Pedagogiki

NA KOLONIE I OBOZY

Katedra Pedagogiki zorganizowała kurs dla wychowawców kolonii, obozów i zimowisk. Prorektor Mieczysław Kowerski wręczył certyfikaty 44 uczestnikom pierwszej edycji tego kursu, 23 maja br.

Wśród słuchaczy kursu znaleźli się głównie studenci naszej uczelni. Zajęcia, warsztaty i wykłady, odbywały się w ciągu czterech dni (co dwa tygodnie – sobota, niedziela), podczas których zrealizowano m.in. zagadnienia z tematów organizacji pracy pedagoga, zasad bezpieczeństwa i higieny, zajęć technicznych (np. plastyczne dla najmłodszych), organizowania wycieczek, biwaków, zajęć kulturalno – oświatowych i sportowych.

Ogromne zainteresowanie kursem spowodowało, że katedra uruchomiła kolejną edycję zajęć, która rozpocznie się 5 czerwca. Niestety, już w tej chwili lista słuchaczy została zamknięta.

mb


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.