ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - II KONFERENCJA - INFORMATYKA W EKONOMII

Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy

INFORMATYKA W EKONOMII

Ogromne zainteresowanie dziedziną powiązań i wzajemnych zależności między informatyką a ekonomią sprawiło, że Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy naszej uczelni zorganizowała kolejną konferencję pod hasłem „Współczesne środki i metody informatyczne w ekonomii”. Konferencja odbyła się 27 maja br. w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22a.

Poniżej przedstawiamy wykładowców i prezentowane tematy:

 1. Edward Kącki, Wanda Gryglewicz-Kacerka Dynamiczny system obsadzania stanowisk dla dużych przedsiębiorstw

 2. Łukasz N. Węsierski Pewne możliwości wykorzystania logik wielowartościowych

 3. Edward Kącki, Joanna Stempczyńska Komputerowa gospodarka łóżkami w oddziałach szpitalnych

 4. Krzysztof Sokalski, Jacek S. Kasperczyk, Jacek Kasperczyk Statystyczne prognozowanie o jeden krok w przyszłość jednowymiarowego szeregu czasowego za pomocą sieci neuronowych

 5. Jan Gruszecki Ocena zbieżności kierowania wieloetapowymi procesami gospodarczymi

 6. Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć Modelowanie organizacji i jej procesów z wykorzystaniem rozszerzonego języka UML

 7. Stanisław Bajor Modelowanie Systemu Informacyjnego z zastosowaniem reguł transformacji grafów

 8. Marcin Bednarek, Krzysztof Świder Przemysłowa baza danych IndustrialSQL Server w zarządzaniu produkcją

 9. Józef Brzęczek Założenia dla systemu zarządzania procesem wytwarzania w jednostce gospodarczej produkującej wyroby o sezonowej sprzedaży w warunkach ograniczonej możliwości oceny zapotrzebowania rynkowego

 10. Stanisław Paszczyński Zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie uczelnią - uwarunkowania strukturalne, ekonomiczne i społeczne wdrożenia systemu

 11. Jan Andreasik Wybór systemu klasy ERP a strategia organizacji na przykładzie uczelni wyższej

 12. Witold Posiewała Open Source jako alternatywne możliwości rozwoju systemów informatycznych w przedsiębiorstwach

 13. Kazimierz Szatkowski Systemy PDM/MRP/ERP i ich związek z  przygotowaniem produkcji nowego wyrobu

 14. Maria Wasilewicz, Wojciech Sibilski Porównanie wybranych programów wspomagających zarządzanie środkami trwałymi.

 15. Mieczysław Kowerski Prognostyczne właściwości barometru nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego

 16. Lesław Gołębiowski, Edyta Gąsior Wykorzystanie programów WinQSB i Solver Excela do analizy i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych

 17. Krzysztof Świder Metody opisu i języki zapytań dla danych częściowo ustrukturalizowanych.

 18. Andrzej Bożek Rozgrywki symulacyjne w dydaktyce ekonomii

 19. Rodzisław Bełz, Barbara Kuczmowska Technologia informatyczna w bankowości

Opr. red.Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.