ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - JEDNYM ZDANIEM

JEDNYM ZDANIEM

Anna Szala i Wojciech Buczkowski, studenci I roku pedagogiki uczestniczyli w panelu dyskusyjnym „Moralność i czas”, który został zorganizowany przez Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Pedagogicz-
nej w Krakowie, 20 maja br.

Studenci pedagogiki (grupa 15 osobowa) uczestniczyli w marszu czcącym Europejski Dzień Protestu Przeciw Dyskryminacji i o Równouprawnie-
nie Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 14 maja br. w Zamościu.

Katarzyna Świtek, studentka III roku ekonomii zakwalifikowała się do Regionalnego Finału Konkursu na Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej Primus Inter Pares, zorganizowanego przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Podczas uroczystości, które odbyły się 14 maja br. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie, otrzymała z rąk prodziekana Andrzeja Pakuły dyplom i prezent ufundowany przez Rektora naszej uczelni.


Wioleta Spychalska, studentka III roku ekonomii
zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Chodu Sportowego, połączonego z nieoficjalnymi (uliczny-
mi) Akademickimi Mistrzostwami w Chodzie Sportowym w Zaniemyślu k/ Poznania (17 kwietnia br.). Wiola jest zdecydowanie w dobrej formie. 15 maja w meetingu chodziarzy w Mielcu, na dystansie 5 km, wywalczyła również pierwsze miejsce.

Anna Zań, studentka II roku ekonomii dziennej uczestniczyła w Konferencji Klubu Stypendystów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, która odbyła się 23 – 25 kwietnia br. w Łodzi pod hasłem „Ja, moje studia, moja praca i moja przedsiębiorczość”.

Katarzyna Fedoruk, Beata Janeczko i Paweł Łyp, przedstawiciele Studenckiego Koła Ekonomistów uczestniczyli w konferencji „Energia, Ekologia, Etyka”, która odbyła się 20 – 21 maja br. w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

 

Agnieszka Korkosz, studentka II roku fizjoterapii uczestniczyła w II Ogólnopolskiej konferencji studen-
tów tego kierunku pod hasłem „Europa młodych fizjoterapeutów”
, zorganizowana w dn. 28 – 31 maja przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 

Po raz pierwszy uczelnia uczestniczyła w III Wirtualnych Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez firmę Communication Partners, które odbyły się w dn. 30 marca – 1 kwietnia br. Było to niewątpliwie nowe doświadczenie dla osób zaangażowanych (Biuro Karier, Marketing, Studium Języków Obcych i administrator sieci) w to przedsięwzięcie. Uczestniczyliśmy w czacie na temat naszej uczelni i prezentowaliśmy swoją ofertę w specjalnie przygotowanych pokojach tematycznych.

Duszpasterstwo Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz Duszpasterstwo Akademickie naszej uczelni zorganizowały rekolekcje wielkopostne w dn. 5 – 7 kwietnia br. Msze św. podczas rekolekcji odprawiane były w Kościele św. Katarzyny w Zamościu, natomiast spotkania dyskusyjne z rekolekcjonistami połączone z projekcją filmów odbywały się w siedzibie uczelni – Collegium Maius przy ul. Akademickiej 4.

Nasza uczelnia pomogła przy organizacji Międzyszkolnego Konkursu „Dzieje Polski w legendach”, którego podsumowanie odbyło się 12 maja br. w Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym wiedzy i życzymy kolejnych sukcesów.

Studenci naszej uczelni walczą o miano „Student z klasą” w ramach programu firmowanego przez Gazetę Wyborczą. Dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu w czerwcu br. będą prowadzić zajęcia z samoobrony, gier fabularnych oraz grafiki komputerowej. A może ty masz pasję, którą chciałbyś zainteresować swoich młodszych kolegów. Przyjdź do redakcji gazety „NF”!

 

Prorektor Bogdan Kawałko i delegacja studentów ze sztandarem uczelni uczestni-
czyli w uroczystościach 3 Maja, które odbyły się w Zamościu na Rynku Wielkim.

 

 

 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.