ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - CZY POLACY SĄ TOLERANCYJNI ?

Studenci pedagogiki w INTERAUDIO

CZY POLACY SĄ TOLERANCYJNI?

Międzynarodowe Forum Dyskusyjne na temat tolerancji religijnej i kulturowej było najważniejszym punktem w programie wizyty niemieckiej młodzieży z Halle, która gościła w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu od 21 do 25 kwietnia br. 

- Nasza współpraca rozpoczęła się tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i na pewno będziemy wspólnie realizować wiele przedsięwzięć – podkreślił podczas spotkania z władzami uczelni, 21 kwietnia br. prorektor Bogdan Kawałko. W organizację całego przedsięwzięcia zaangażowała się Katedra Pedagogiki i studenci tego kierunku.

Do dyskusji w forum uczelnia zaprosiła reprezentantów różnych instytucji oraz mniejszości narodowych i religijnych mieszkających w Zamościu. Jarosław Zawrotniak, kierownik zamojskiego oddziału Lubelskiego Zarządu Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie wypowiadał się nt. „Przygotowania administracyjno – gospodarczego przejść granicznych z Ukrainą”. Ks. Witold Charkiewicz z parafii prawosławnej w Zamościu przedstawił sytuację swoich parafian. Opowiadał m. in. o problemach mieszkańców naszego regionu w czasie świąt i uroczystości kościelnych spowodowanych przejściem przez granicę polsko – ukraińską. Udział w dyskusji wzięła także Maria Fornal, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, która przybliżyła Niemcom historię naszego miasta. 

W forum uczestniczyli również studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Olech Marszałek z Ukrainy (student informatyki i ekonometrii) i Armen Tsugunyan z Armenii (student ekonomii) oraz Belkacem Dergham, Algierczyk, od 10 lat mieszkający w Zamościu. 

Niemcy przede wszystkim wypytywali uczestników forum dlaczego zdecydowali się zamieszkać w Zamościu i jak są traktowani przez społeczność lokalną.

INTERAUDIO to projekt społeczno – polityczny Radio Corax, niekomercyjnej rozgłośni niemieckiej a dotyczy tematów związanych z krajami Europy Wschodniej (Unia Europejska i Wschód, niezależne media, alternatywna sztuka i kultura, mniejszości narodowe i społeczne, granica i migracje, historia Żydów). Projekt realizują Andrea Seifert, Melanie Bose, Wolf Blümel, Tom i Wetzling i Ralf Wendt z Halle (Niemcy). 

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Andrea – asystentka wiadomości w radio MDR i jednocześnie dziennikarka Radio Corax. Większość gości reprezentowała właśnie środowisko dziennikarskie. 

Ralf jest dziennikarzem w Radio Corax i językoznawcą, a także artystą. Tom nie związany na stałe z żadną rozgłośnią radiową ani stacją telewizyjną realizuje programy dla różnych mediów, często także jako wolontariusz. 

Wolf, zaś jest urzędnikiem administracyjnym, pełniącym funkcję koordynatora wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w landzie Sachsen-Anhalt. 

Melanie, studentka III roku magisterskich studiów komunikacji i mediów oraz polonistyki w Leipzig, praktykuje w Radio Corax.

Program, który niemieccy dziennikarze przygotowywali w Zamościu, będzie emitowany w Radio Corax i MDR oraz w innych rozgłośniach niekomercyjnych w Halle, w landzie Sachsen-Anhalt, czy też innych rejonach Niemiec.

Zostanie również umieszczony na stronie internetowej Radio Corax. Projekt jest wspierany przez Centralę Krajową Kształcenia Politycznego, Fundację Henricha Bőlla oraz Polsko-Niemiecki Związek MłodzieżyKrajowy Urząd Landu Sachsen – Anhalt.

Władze Zamościa również zaangażowały się w organizację wizyty niemieckich dziennikarzy i studentów. O mieście, jego historii i planach inwestycyjnych, na wspomnianym już spotkaniu z władzami uczelni (21 kwietnia), poinformował Krzysztof Rusztyn, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzowego UM Zamość


 

Szczególne podzię-
kowania w imieniu organizatorów prze-
kazuję Małgorzacie Kielan-Antończak (lektor języka niemie-
ckiego), za tłuma-
czenie rozmów i to-
warzyszenie nam nie-
mal w każdej sytua-
cji podczas pobytu zagranicznych gości.

Opr. Joanna Giruć

 

 

 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.