ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - W INNYM WYMIARZE

Katedra Pedagogiki

W INNYM WYMIARZE

Czy tylko Zakłady Karne mogą i powinny prowadzić działalność resocjalizacyjną?

Biorąc pod uwagę, że chcemy na nowo zintegrować osoby niedostosowane ze społeczeństwem, to wydaje się być wskazane poszerzenie w sposób zorganizowany grona osób oddziaływujących na więźniów. Wychodząc z tego założenia realizujemy program resocjalizacyjny, którego twórcami i wykonawcami są pracownicy i studenci Katedry Pedagogiki. 

W ramach naszego programu organizujemy zajęcia edukacyjno-informacyjne (nauka języków obcych, obsługi komputera, warsztaty asertywności, zajęcia o tematyce zdrowotnej), reedukacyjne (pomoc w uzupełnieniu braków w wykształceniu) i animacyjne (rozwój zainteresowań np.: poprzez dyskusyjny klub filmowy) dla osadzonych w zamojskim Zakładzie Karnym. Ostatnio np. w ramach DKF więźniowie obejrzeli „Pasję” a są po lekturze i dyskusji na temat „Małego Księcia”.

Dla nas jest to szansa zdobycia nie tylko teoretycznej wiedzy, ale i praktycznych umiejętności pracy wychowawczej w placówkach resocjalizacyjnych. Współpraca ta umożliwia nam poznanie zasad funkcjonowania zakładów, obowiązków pracowników oraz specyfiki pracy z odosobnionymi a przede wszystkim wzmacnia pozytywne oddziaływania społeczeństwa lokalnego względem osób wymagających resocjalizacji.

1 marca 2004 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy WSZiA z Zakładem Karnym w Zamościu. Do końca maja, na tej podstawie, realizowane są tam zajęcia. Uczestniczą w nich studenci pierwszego roku pedagogiki pod opieką dr Beaty Nowak, Magdaleny Wierzańskiej i Katarzyny Ziomek.

Opr. Magdalena Wierzańska
Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.