ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - FIZJOTERAPIA W DUBLINIE

Współpraca międzynarodowa

FIZJOTERAPIA W DUBLINIE

Dr Krzysztof Mataczyński, kierownik Katedry Fizjoterapii i Marcin Marzęta - pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej, uczestniczyli w konferencji zorganizo-
wanej przez ENPHE –
(Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym) w Dublinie w Irlandii (11 – 13 marca br.).

Uczelnia zamojska jest aktywnym członkiem ENPHE jako jedna z trzech szkół w Polsce. Tematem konferencji była próba zdefiniowania umiejętności zawodowych, które powinny znaleźć się w programie kształcenia fizjoterapeutów we wszystkich krajach europejskich. Jasne i szczegółowe określenie jednolitych w całej Europie treści programowych jest niezwykle ważne szczególnie dla krajów wstępujących do Unii Europejskiej, ponieważ zagwarantuje absolwentom np. uczelni zamojskiej uzyskanie kwalifikacji oraz umiejętności, które będą uznawane i przydatne w Europie Zachodniej.

Gospodarzem konferencji był Wydział Fizjoterapii University College Dublin a udział wzięło ponad 70 osób z 19 krajów. Kolejne spotkanie planowane jest na listopad 2004 w Estoril w Portugalii a jego tematem zapewnianie jakości w kształceniu fizjoterapeutów.

mm
Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.