ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - CYKLOERGOMETR DLA SZPITALA

10 lat w służbie pacjenta

CYKLOERGOMETR DLA SZPITALA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ufundowała dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II, w ramach prezentu jubileuszowego (na 10 – lecie funkcjonowania), cykloergometr MX1. Gratulacje, podczas uroczystości jubileuszowych 24 kwietnia br. w Klubie Garnizonowym w Zamościu, na ręce dyrektora Andrzeja Mielcarka przekazał rektor Jan Andreasik.

Cykloergometr (prod. firmy KETLER) służy do precyzyjnego dawkowania oporu i mierzenia poziomu tętna w czasie wysiłku fizycznego. Posiada własne oprogramowanie i może współ-
pracować z komputerem. Został umieszczony w Zakładzie Reha-
bilitacji Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 

 

Urządzenie to będzie służyło do prowadzenia wspólnych badań uczelni i szpitala na temat „Wpływu kontrolowanego wysił-
ku fizycznego na zachowanie się parametrów biochemicznych krwi w różnych jednostkach chorobowych”.

 

Podczas uroczystości jubileu-
szowych, wśród wielu osób nagrodzonych za pracę na rzecz szpitala, znalazł się również    dr n. med. Krzysz-
tof Mataczyński
, wykładowca naszej uczelni oraz ordynator oddziału i zakładu rehabilitacji. Otrzymał od Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi.

 

Sztandar, dar Fundacji szpitala papieskiego, został poświęcony podczas Mszy św. w kaplicy szpitalnej, przez Ks. Bp prof. Jana Śrutwę, ordynariusza diecezji zamojsko–lubaczow-
skiej. Na sztandarze znalazły się słowa Ojca św. „Świadczyć dobro cierpiącemu”. Ma to dla nas szczególną wymowę – podkreślał w rozmowie z „NF” prorektor Bogdan Kawałko, prezes Fundacji.

mb


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.