ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - Współpraca międzynarodowa - BELGIJSCY STUDENCI W ZAMOŚCIU

Współpraca międzynarodowa

BELGIJSCY STUDENCI W ZAMOŚCIU

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu gości obecnie trzech zagranicznych studentów z uczelni partnerskich w Belgii.

Philip DriesStijn Liesenborghs są studentami trzeciego roku informatyki w Katholieke Hogeschool Limburg w Belgii i odbywają w zamojskiej uczelni trzymiesięczny staż zawodowy. Ich zadaniem w ramach stażu jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu komputerowego opartego na bazie danych Oracle. Wiedza i umiejętności praktyczne posłużą im jako materiał do napisania pracy dyplomowej. Pobyt studentów z KHLimburg finansowany jest z programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci.

Philippe Van Bellinghen jest studentem Katholieke Hogeschool Kempen, z którą to uczelnią WSZiA w Zamościu współpracuje na coraz szerszą skalę w ramach programu Socrates/ Erasmus. Philippe Van Bellinghen studiuje międzynarodowy handel i marketing. Pobyt w Polsce rozpoczął od zapoznania się z funkcjonowaniem działu marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, a pozostały okres swojego trzymiesięcznego pobytu spędzi w firmie Transsystem w Rzeszowie, gdzie będzie zdobywał wiedzę i doświadczenie związane z eksportem polskich produktów na rynek Unii Europejskiej.

mm

 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.