ISSN 1505-6058 Nr 22 MARZEC 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1
 
Powrót do strony WSZiA

5 kroków do kariery zawodowej
Microsoft dla studenta
Studia zwiększają szansę
na rynku pracy
Z sekundnikiem w ręku
Firma bez ryzyka
I ty możesz zostać bizneswoman,
a ty możesz zostać biznesmanem
Dni otwarte uczelni
Czy można sfilmować ducha
Być i mieć
Jacek zna swoją uczelnię
Wspierać najlepszych
Puzzle czy domino ?
Partnerstwo ze wschodem
Inicjatywa wspólnoty INTERREG
wzdłuż granicy Polski z Ukrainą
Fizjoterapia na "5"
Czas na obóz
Uśmiech za "piątaka"
Więcej luzu
Jednym zdaniem
Faza 2004
Jaka Polska ?
Co w szkole piszczy ?
Nauczanie kierowane - metoda
kształcenia i sposób na życie
Fizjoterapia lubelszczyzny
Dzień europejski w Sitańcu
...Świat nikomu nie zapewnia
utrzymania, musisz wyjść
i znaleźć pracę ...
Kształcenie ogólne
i specjalistyczne studentów
na kierunku pedagogika

5 KROKÓW DO KARIERY ZAWODOWEJ

Biuro Karier i Certyfikacji

5 KROKÓW DO KARIERY ZAWODOWEJ

Giełda pracy, warsztaty szkoleniowe, promocja w mediach lokalnych i Internecie - to formy, poprzez które Biuro Karier i Certyfikacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu proponuje studentom i absolwentom szkół wyższych regionu zamojskiego "otwarcie drzwi" do kariery zawodowej.

Pod koniec ubiegłego roku Biuro Karier i Certyfikacji przystąpiło do konkursu o grant na rozwój Akademickiego Biura Karier, zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca". Biuro opracowało projekt "Aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów uczelni wyższych regionu zamojskiego", który został zaakceptowany przez ministerstwo i na jego realizację uczelnia otrzymała grant w wysokości 23 tys. zł.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez zwiększenie ich szans na znalezienie pracy lub podjęcie samozatrudnienia, oraz świadome i aktywne kształtowanie własnej kariery zawodowej. Cele projektu są realizowane w ramach 5 programów stanowiących integralną całość.

Od marca prowadzone są warsztaty szkoleniowe dla studentów i absolwentów w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy, podczas których jego uczestnikom przekazywana jest niezbędna wiedza oraz praktyczne wskazówki dotyczące aktywnych sposobów poszukiwania pracy, umiejętności właściwej oceny doświadczeń i celów zawodowych, formułowania dokumentów aplikacyjnych, poszczególnych etapów i metod procesu rekrutacji oraz kompleksowych informacji związanych z rynkiem pracy.

Obecnie prowadzona jest kampania wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni promująca samozatrudnienie lub aktywne poszukiwanie pracy.
Przygotowano stronę internetową Biura Karier, na której m.in. będą zamieszczone materiały informacyjno - szkoleniowe obejmujące kompendium wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy, metod poszukiwania pracy oraz uruchamiania działalności gospodarczej.

W dniach 29 - 30 marca odbędzie się giełda pracy "Zamojskie dni aktywności studenckiej". Przedsięwzięcie to tworzy możliwość spotkania studentów i absolwentów zainteresowanych podjęciem pracy lub znalezieniem interesującego miejsca praktyki lub stażu, chcącymi poznać stawiane im wymagania i procedury rekrutacji z pracodawcami województwa lubelskiego i województw ościennych. Giełda umożliwia pracodawcom zaprezentowanie swoich oczekiwań wobec potencjalnych pracowników, przedstawienia konkretnych ofert pracy i profilu działalności.

Organizowane są spotkania informacyjne dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych kontynuacją nauki na wyższych uczelniach. Przekazane są tam informacje na temat obecnie panujących trendów na rynku pracy w Polsce i UE, zawodów przyszłości, możliwości kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach uczelni oraz o możliwości podjęcia zatrudnienia przez absolwentów poszczególnych kierunków.

Wszystkich zainteresowanych udziałem, w organizowanych przez Biuro Karier i Certyfikacji WSZiA przedsięwzięciach zapraszamy do siedziby uczelni Collegium Maius przy ul. Akademickej 4 w Zamościu, w godz. 8.00 - 16.00, tel. 0-84 638-26-31.

e-mail: biurokarier@wszia.edu.pl , www.biurokarier.wszia.edu.pl 

Danuta Błahuta

 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.