ISSN 1505-6058 Nr 21 GRUDZIEŃ 2003 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

ABSOLWENCI WSZiA

KONFERENCJE

INAUGURACJE W WSZiA

GOSPODARKA
I  WSPÓŁPRACA

DYDAKTYKA

CO NOWEGO
W BIBLIOTECE

BIOGRAFIE

DLACZEGO STUDIUJĘ ...

JEDNYM ZDANIEM

KOŁA NAUKOWE
I ZAINTERESOWAŃ

KONKURSY

PRZEGLĄD
GAZET SZKOLNYCH

NIEZAPOMNIANA LEKCJA

STAŻE I PRAKTYKI

Pożegnanie absolwentów

Graduacje

Pożegnanie absolwentów

Graduacja, czyli uroczyste wręczenie dyplomów licencjackich, w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu odbyło się w trzech turach. Jako pierwsi otrzymali dyplomy 27 października absolwenci ekonomii. Absolwenci informatyki i ekonometrii - 28 października, natomiast 29 października zostali pożegnani absolwenci administracji. Wszystkie uroczystości, z udziałem władz i zaproszonych gości, odbyły się w Collegium Novum przy ulicy Sienkiewicza 22. Już tradycyjnie absolwenci byli ubrani w togi i birety.

I tym razem, jak co roku w gronie absolwentów nie zabrakło osób szczególnie wyróżnionych za swoją trzyletnią pracę. Błękitne dyplomy, które świadczą o tym, że przez cały okres nauki student miał wysoką średnią ocen oraz pracę dyplomową obronił na piątkę, otrzymali: Małgorzata Kukiełka (administracja), Dorota Derewiecka (administracja), Monika Podolak (administracja), Katarzyna Gnap (ekonomia), Oktawian Pędzik (ekonomia), Barbara Morska (ekonomia), Krzysztof Szafranek (informatyka), Grzegorz Basiński (informatyka), Krzysztof Brzeziński (informatyka).

Jak co roku, Społeczna Rada Senatu przyznała nagrody w postaci miniatury berła rektorskiego za najlepszą pracę dyplomową. Osoby nagrodzone to: Agnieszka Szaruga („Instytucje i system prawny Wspólnot Europejskich”), Krzysztof Brzeziński („Ekonometryczne prognozowanie wiarygodności kredytobiorcy”), Krzysztof Hawrył („Podpis elektroniczny”), Krzysztof Szafranek („Systemy zarządzania treścią w języku PHP”), Joanna Mazurek („Modelowanie procesów demograficznych w mieście Zamościu”), Małgorzata Kukiełka („The mass media in European and Polish law”), Jerzy Zbyryt („Sprzedaż nieruchomości przez gminę”).

Studia licencjackie ukończyło w tym roku 787 osób (październik 2003). Największą grupę stanowią administratywiści (ponad 300 osób). Prawie 260 natomiast ukończyło ekonomię i troszkę ponad 200 informatykę i ekonometrię. Ogółem mury zamojskiej uczelni opuściło 4600 absolwentów.

Monika Sobczak

 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.