ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

Absolwenci Uniwersytetu otrzymali dyplomy świadectwa ukończenia zajęć z rąk rektora WSZiA dr. inż. Jana Andreasika.
fot. MG

  

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku

NAJPILNIEJSI STUDENCI

11 czerwca br., z rąk rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Jana Andreasika 82 słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymało świadectwa ukończenia zajęć. Rektor Andreasik zobowiązał się do dalszej współpracy uczelni z uniwersytetem w postaci patronatu naukowego oraz zaproponował pozyskiwanie środków na jego działalność z unijnych programów kształcenia ustawicznego.

Podczas ośmiomiesięcznej działalności uniwersytetu słuchacze uczestniczyli w 19 wykładach. Wśród wykładowców pojawili się tak znakomici specjaliści, jak dr Zofia Zaorska, dr Andrzej Kleinrok, dr Adam Witusik czy prof. dr hab. Andrzej Kokowski. Dużym zainteresowaniem słuchaczy uniwersytetu cieszyły się wykłady Zamojskich Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm”. Studenci zwiedzali podczas zajęć wystawy prezentowane w Muzeum Zamojskim, Biurze Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej i Arsenale. Zwiedzano Katedrę, Muzeum Sakralne w Zamościu, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Studenci byli również we Lwowie oraz wędrowali „Szlakiem historii i przyrody nadbużańskiej”.

Koniec roku akademickiego oczywiście nie oznacza końca uniwersytetu. Jego podstawową ideą jest permanentne kształcenie.

- To słuchacze decydują o programie uniwersytetu. Wśród propozycji, które mi dotychczas zgłoszono pojawiły się tematy z historii, literatury, turystyki, sztuki i zdrowia. Planowana jest wycieczka do Wilna. Od października ruszamy – zapewnia Zofia Piłat, kierownik Zamojskiego Uniwersytetu III Wieku i równocześnie przedstawiciel głównego organizatora - Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego „Renesans” w Zamościu.

Współorganizatorami uniwersytetu są już wcześniej wspomniana Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji oraz Zamojski Dom Kultury. Muzeum Zamojskie, Kino „Stylowy”, Polska Orkiestra Włościańska im. Karola Namysłowskiego, BWA – Galeria Zamojska, Wydział Kultury Urzędu Miasta - to instytucje wspierające jego działalność.

Uniwersytety Trzeciego Wieku nawiązują do tradycji uniwersytetów ludowych jako placówek oświaty dla dorosłych. Pierwszy powstał w Tuluzie we Francji w 1973 r. Dwa lata później utworzono pierwszy w Polsce w Warszawie. Obecnie na świecie działa ponad 2 tysiące tego typu placówek, z tego prawie 30 w Polsce. Najbliżej zlokalizowany Lubelski Uniwersytet ma swoje filie w Puławach, Chełmie i Tomaszowie Lub.

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.