ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ


  

Dydaktyka

WSPÓŁPRACA REGIONALNA
FIZJOTERAPIA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu podjęła inicjatywę nawiązania współpracy z ośrodkami i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą fizjoterapią i rehabilitacją. Celem współpracy jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz działań na rzecz rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji. Służyć one będą zwiększeniu dostępności, a także zakresu usług w tej dziedzinie dla możliwie szerokiego kręgu społeczeństwa.

Program organizacji systemu współpracy obejmuje podpisanie 30 porozumień ze szpitalami, uzdrowiskami, domami pomocy społecznej i innymi placówkami funkcjonującymi głównie na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Dotychczas zostało podpisanych 11 porozumień pomiędzy uczelnią a następującymi instytucjami: Zespołem Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego „Uzdrowisko Rymanów” S.A., Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu, Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Radecznicy, Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie, Domami Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach, Tyszowcach, Michalowie, Krasnobrodzie i Biłgoraju.

W ramach współpracy partnerzy zamierzają skupić się m.in. na następujących działaniach: podjęciu prac badawczych, analiz i ekspertyz dotyczących problematyki zdrowotnej, realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych, przygotowaniu i wdrożeniu własnych lokalnych projektów, wymiany doświadczeń pomiędzy praktyką a nauką, organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa. Ważnym aspektem tychże działań jest umożliwienie studentom kierunku fizjoterapia odbywania praktyk zawodowych, a także gromadzenie niezbędnych materiałów do prac dyplomowych. Studenci w ten sposób uzyskają wiadomości i umiejętności praktyczne objęte programem studiów, niezbędne do przywracania sprawności osobom, które w różny sposób ją utraciły. Dzięki temu przyszli absolwenci tego kierunku będą gruntownie przygotowani do podjęcia pracy w różnorakich ośrodkach i instytucjach służby zdrowia.

Bogdan Kawałko
Prorektor ds. Rozwoju


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.