ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Gościem studenckiej sesji była dyrektor Anna Chrzan.
fot. MG

  

III Międzyuczelniana Sesja Kół Naukowych 

SZANSE I WYZWANIA

„Unia Europejska, szanse i wyzwania dla Polski i regionu” to temat III Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych, która odbyła się 29 maja br. w Collegium Novum. Podczas sesji studenci naszej uczelni oraz uczelni zaprzyjaźnionych, tj. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina zaprezentowali swoje referaty. Dotyczyły one głównie problematyki procedur integracyjnych, analiz porównawczych poziomu dochodów w Polsce i w krajach UE, wad i zalet związanych z wejściem naszego kraju w struktury unijne.

Po raz pierwszy reprezentowane na sesji koło fizjoterapeutów WSZiA przygotowało prace na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE. O normach prawnych ochrony przyrody w UE informowali studenci z naukowego koła ekologiczno-przyrodniczego z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa.

Po prezentacjach studenci pracowali w sekcjach: informatycznej, społeczno-gospodarczej oraz „unijnej”. Przedstawiona została także opinia mieszkańców naszego województwa na temat przystąpienia Polski do UE, problemów bezrobocia w regionie, a także ochrony danych w internecie. Po obradach plenarnych, studenci udzielili głosu mgr Annie Chrzan, dyrektor Delegatury Zamojskiej Krajowego Biura Wyborczego. Dyrektor KBW przedstawiła zasady głosowania w referendum akcesyjnym. Usłyszeliśmy także kilka ciekawostek związanych z wyborami samorządowymi w gminach.

Podczas sesji łączyliśmy się telefonicznie z naszymi stypendystami z Irlandii oraz irlandzkim księdzem Shay Caseyem. Ksiądz przedstawił sytuację prawno-gospodarczą Irlandii po jej wejściu w struktury Unii. Studenci pytali go o dochody ludności, skalę bezrobocia, stan gospodarki tego kraju i jak przeciętny Irlandczyk postrzega Polskę.

- Mamy ze sobą wiele wspólnego jako kraje. U nas również była bardzo ciężka sytuacja w rolnictwie i potrzeba było lat oraz ogromnych środków własnych i unijnych, aby te problemy zminimalizować – mówił ksiądz Casey.

Stypendyści, Katarzyna Gnap i Kamil Szczepanik opowiedzieli naszym studentom o sesji egzaminacyjnej, którą mają już za sobą i z niecierpliwością czekają na wyniki.

30-31 maja 2003 r. studenci naszej uczelni wypowiadali się w  prareferendum unijnym, zorganizowanym przez koło administratywistów. Lokalem wyborczym był budynek Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22. Prareferendum zostało zarządzone przez rektora uczelni obwieszczeniem z dnia 27.05.2003 r. Wzięło w nim udział 328 studentów. Głosów „TAK” dla UE oddano 219, co stanowi 66,77%, głosów „NIE” oddano 105, co stanowi 32%. Głosów nieważnych było 4 (1,22%).


Takiej treści podziękowania zostały wysłane do duchownego irlandzkiego Shay Casey’a, z którym studenci rozmawiali podczas sesji kół naukowych.

 


Dear Reverend,

I am writing with regard to the telephone lecture you were so kind to deliver
on May 29th 2003.

Let me, on behalf of the students community and the authorities of The College of Management and Public Administration express our utmost gratitude for taking part in the III Inter-university Session of Student’s Specialist Clubs which was devoted to Poland’s accession to the EU.

It was a unique opportunity for everybody involved in the session. Both our students and professors found your comments and observations on Ireland and its socio-economic development absolutely invaluable.

I truly hope that it will be possible to sustain our contacts in future and think of your opinions expressed during the conference as symbolic. I profusely thank you and look forward to hearing from you again.

Yours faithfully,
Dean Andrzej Pakuła

 


Joanna Giruć
Jarosław Bondyra


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.