ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 


  

Posiedzenie 17 czerwca 2003 r.

Z prac Społecznej Rady Senatu

 1. Posiedzenie otworzył rektor WSZiA dr inż. Jan Andreasik. Przywitał gości i przedstawił historię powstania, dotychczasową działalność oraz założenia strategii rozwoju uczelni w następnych latach.

 2. Następnie prorektorzy uczelni oraz kanclerz zaprezentowali:

  • działalność dydaktyczną (prorektor Mieczysław Kowerski)

  • działalność na rzecz regionu i współpracę z władzami samorządowymi, a także inicjatywy RCIE (prorektor Bogdan Kawałko)

  • rozwój infrastruktury i dalsze perspektywy rozbudowy uczelni (kanclerz Janusz Różycki).

 3. Przewodniczący Społecznej Rady Senatu Marcin Zamoyski oraz rektor Jan Andreasik wręczyli zaproszonym gościom akty powołania na członków SRS.

 4. Nowo mianowani członkowie SRS, dziękując za nominacje, podkreślili dotychczasowy dynamiczny rozwój uczelni, jej miejsce i rolę w środowisku oraz złożyli deklarację współpracy i poparcia dalszych działań uczelni.

 5. Rektor Andreasik oraz wójt Stanisław Jędrusina podpisali porozumienie o współpracy miedzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu a gminą Łaszczów.

 6. Spotkanie zakończył przewodniczący SRS Marcin Zamoyski, dziękując uczestnikom za przybycie.

Opr. Elżbieta Antończak


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.