ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 


  

XI Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich
Zamość 2003 r.

LWÓW – miasto ślubów i nędzarzySpotkania dziennikarzy akademickich odbywają się już od 11 lat. W tym roku nasza uczelnia przyjmowała w swoich murach to zacne grono od 4 do 7 września br.

W XI Spotkaniach Redaktorów Gazet Akademickich Zamość 2003 r. uczestniczyło 47 przedstawicieli gazet akademickich z całej Polski. Nie zabrakło również reprezentacji pism ogólnopolskich, tj. „Forum Akademickie” czy „Płyń pod prąd”.

4 września

Podczas pierwszego dnia spotkań przedstawiono dziennikarzom najważniejsze formy działalności naszej uczelni. Oczywiście w wielkim skrócie i w postaci prezentacji multimedialnych. Rektor dr inż. Jan Andreasik opowiadał o strategii uczelni i systemie jakości w dydaktyce, w dużej mierze opartej w wypadku naszej szkoły na certyfikacie ISO 9001:2000. Prorektor Bogdan Kawałko zaprezentował najważniejsze przedsięwzięcia i granty międzynarodowe, w których uczelnia uczestniczyła i uczestniczy. Prorektor Mieczysław Kowerski przedstawił systemy stypendialne dla studentów, w których ogromną rolę odgrywają stypendia i praktyki zagraniczne. Wśród wielu dociekliwych pytań o kadrę, programy nauczania, inwestycje pojawiło się również takie:

Jak Panowie wyobrażają sobie przyszłość tej uczelni za 10 lat? – zapytał Waldemar Affelt z Politechniki Gdańskiej. Odpowiedzieć nie było łatwo. Prorektorzy wspierali się wzajemnie. Na pewno uczelnia będzie dywersyfikować swoją ofertę dydaktyczną, będzie miała uprawnienia nadawania tytułu magistra na niektórych kierunkach, będzie miała własną kadrę dydaktyczną z samodzielnymi pracownikami naukowymi, będzie prowadzić intensywne badania naukowe, będzie ciągle doskonalić metody kształcenia. Niewykluczone, że distance learning stanie się sposobem na nadchodzący niż demograficzny.

Dziennikarze po prezentacji władz obejrzeli wystawę „Gazety Akademickie w Polsce”, przygotowaną szczególnie na tę okazję przez Danutę Kawałko, dyrektor biblioteki. Wśród materiałów promocyjno–reklamowych na temat uczelni, otrzymali również specjalny numer „Naszego Forum”, który jest katalogiem gazet uczelnianych wydawanych w Polsce.

5 września

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dziennikarskie przeprowadzone przez Katarzynę Cichoń–Chudowolską, specjalistę ds. grafiki z „Dziennika Wschodniego”. Ze spotkania można było się dowiedzieć, jakie wręcz paradoksalne, popełniamy błędy przy projektowaniu strony. Jak należy zadbać o tekst, żeby niezależnie od grafiki był atrakcyjny dla czytelnika, jak zamakietować zdjęcie itp.

Wszystko o jakości zdjęć i druku gazety można było dowiedzieć się z prezentacji przygotowanej przez Leszka Czaję, specjalistę z drukarni „Attyla”. Jak bardzo takie warsztaty były potrzebne, świadczyła spora liczba pytań do obojga wykładowców.

Spotkanie z gospodarzem miasta i równocześnie przewodniczącym Społecznej Rady Senatu WSZiA – Marcinem Zamoyskim to był kolejny punkt programu tego dnia. Prezydentowi towarzyszyli dyrektorzy: Barbara Skórzyńska z wydziału planowania przestrzennego i Kazimierz Chrzanowski z wydziału edukacji.

Po spotkaniu z władzami miasta uczestnicy zwiedzili Zamość. Teresa Madej, przewodniczka i absolwentka naszej uczelni pokazała dziennikarzom miejsca niedostępne dla przeciętnego turysty tj. np. podziemia Katedry. Zmęczenie niewątpliwie dawało się we znaki uczestnikom XI Spotkań, gdy podczas uroczystego bankietu w Arsenale zespół harcerski „Dzieci Płocka” z druhem seniorem Wacławem Milke (91 lat) wręczyli wszystkim bochenki chleba. Dwa potężne bochny symbolicznie wręczono prorektorowi Bogdanowi Kawałko i Tadeuszowi Zaleskiemu (inicjator spotkań dziennikarzy, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego). W ubiegłym roku w Płocku dziennikarze siali ziarno, z którego upieczono chleb, a „Dzieci Płocka” przywiozły go do Zamościa. Po emocjach tego wieczoru wszyscy zostali zdyscyplinowani do intensywnego odpoczynku. Nazajutrz o 4.30 zaplanowano wyjazd do Lwowa.

6 września

Nieocenioną negocjatorką na granicy okazała się Teresa Madej. Dzięki przewodniczce, bez większych przeszkód przekroczyliśmy granicę. Ponad godzinę mieliśmy na zwiedzanie cmentarza łyczakowskiego z pięknie odnowioną częścią Orląt Lwowskich.

Około godz. 10 dotarliśmy na spotkanie z dziennikarzami akademickimi w Uniwersytecie im. Ivana Franko we Lwowie, gdzie oczekiwali już reprezentanci „Młodej dyplomacji” i „Kamieniara”. Spotkanie prowadzili prof. Markijan Malsky, dziekan Uniwersytetu oraz Olga Dawid, redaktor naczelna gazety uniwersyteckiej „Kamieniar”. Rozmowy i dyskusja dotyczyły redagowania gazet polskich i ukraińskich, cenzury (której nie ma na Ukrainie), pozyskiwania środków unijnych na finansowanie gazet akademickich. Okazało się, że taki grant uzyskała gazeta Politechniki Lwowskiej.

Po wspaniałym obiedzie w „Kaktusie”, zwiedzaliśmy Lwów - miasto ślubów i żebraków. Widocznie ta słoneczna sobota szczególnie została wybrana przez dziesiątki młodych ludzi do zawarcia związku małżeńskiego. Pojawiali się w najmniej oczekiwanych miejscach. Panny składały bukiety ślubne przy świętych figurach i pomnikach wieszczy. Pary fotografowały się przy fontannach, na koniach, w pięknych samochodach i na wieży kościoła. Tiule, koronki mieszały się z nędzą żebraków. Młodych, starych, brudnych i zadbanych. Oni podobnie jak świeżo poślubieni wyrastali jakby spod ziemi. I zwykle piękną polszczyzną prosili o pieniądze, jedzenie, cokolwiek. A miasto Lwów, gdzie podobno nigdzie nie jest pięknie jak tu? Wspaniałe, choć niejednokrotnie zdewastowane, zaniedbane zabytki, katedry (m.in. grekokatolicka, ormiańska), opera. Lwowskie przewodniczki zapewniały, że pokazały nam przez te kilka godzin tylko ułamek procenta bogactwa tego pięknego miasta. Obiecaliśmy im powrót na zdecydowanie dłuższy czas. Niektórzy rzeczywiście już w trakcie zwiedzania zarzekali się, że muszą do Lwowa wrócić. Oby te obietnice zostały dotrzymane. Lwów pożegnał uczestników huculską kolacją przy dźwiękach lwowskiej kapeli.

7 września

Po śniadaniu uczestnicy XI Spotkań Redaktorów Gazet Akademickich wyjechali z Zamościa. Za rok spotykamy się w Szczecinie.


Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji tego spotkania chciałabym złożyć Bogdanowi Kawałko, Danucie Kawałko, Teresie Madej oraz profesorowi Markijanowi Malskiemu. Bez zaangażowania tych osób na pewno ciężko byłoby sprostać wymogom tak prestiżowego dla naszej uczelni przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję.

Małgorzata Bzówka


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.