ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ


  

Studium Języków Obcych organizuje międzynarodowe egzaminy językowe

CERTYFIKAT LEPSZY OD PASZPORTU

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna w tej chwili jest znajomość języków obcych. Ułatwia zdobycie pracy w kraju i za granicą. Studentom umożliwia wyjazdy na stypendia i praktyki zagraniczne. Nie można zapomnieć o tak prozaicznej i równocześnie globalnej kwestii, że znajomość języków obcych przede wszystkim ułatwia komunikację z innymi narodami.

Wcale nie trzeba wyjeżdżać do dużych ośrodków akademickich, żeby zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy potwierdzający nasze umiejętności. Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu (London Chamber of Commerce and Industry ) oraz ośrodka we Frankfurcie nad Menem (The European Language Certificates). Obie te instytucje wypełniają dyrektywy narzucone przez UE, a certyfikaty przez nie wydawane są honorowane we wszystkich krajach europejskich.

Język biznesu i komunikacji

Co najmniej dwa razy w roku (w lutym i czerwcu) SJO organizuje dla wszystkich zainteresowanych egzaminy z języka niemieckiego i angielskiego, które umożliwiają zdobycie tych prestiżowych certyfikatów. W przypadku LCCI egzamin z tzw. Business English jest pisemny i w postaci testu przeprowadzają go egzaminatorzy z WSZiA w Zamościu. Testy są sprawdzane w Londynie. Stamtąd uczelnia otrzymuje wyniki i certyfikaty.

Egzaminy TELC (z języka niemieckiego i angielskiego) natomiast podzielone są na część pisemną i ustną. W części pisemnej zdający piszą np. list do przyjaciela, na podstawie wysłuchanego materiału odpowiadają na pytania, uzupełniają test gramatyczny. Ta część również sprawdzana jest przez niezależną komisję we Frankfurcie. Część ustną oceniają egzaminatorzy na miejscu i może ona polegać np. na dialogu między studentami na temat organizacji przyjęcia urodzinowego czy problemów zanieczyszczenia środowiska. Żeby zdać egzamin, trzeba z obu części zaliczyć co najmniej 60 proc. materiału.

- Certyfikat z języka niemieckiego TELC jest również sygnowany przez Instytut Goethego, co dodatkowo podnosi jego rangę – tłumaczy Marcin Marzęta, dyrektor SJO.

Oprócz dyplomu, seria certyfikatów

Studenci na wszystkich kierunkach dziennych w trakcie nauki są zobligowani zdobyć certyfikat TELC. Niektórym z nich umożliwia ten fakt wyjazd na stypendia i praktyki zagraniczne.

- W szkole średniej uczyłam się niemieckiego. Na studiach od początku poznawałam język angielski. Zdobyłam certyfikat i dzięki temu mogłam wyjechać na stypendium zagraniczne – wspomina Aneta Szubert, studentka III roku informatyki i ekonometrii, stypendystka Fachhoschule w Schwäbisch Hall.

Dzięki zdobytym w uczelni certyfikatom językowym, przez ostatnie dwa lata 20 studentów wyjechało za granicę, a w czasie tegorocznych wakacji drugie tyle już pojechało lub pojedzie na praktyki zawodowe do Belgii i Niemiec.

Oferta Studium Języków Obcych WSZiA jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Jeśli jest taka potrzeba, SJO organizuje kursy przygotowawcze do egzaminów. Koszty egzaminów wynoszą 250 zł (LCCI) i 350 zł (TELC).

Małgorzata Bzówka


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.