ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 


  

Stypendia i praktyki zagraniczne

STAŻ W FIRMIE EUROPEJSKIEJ

Do końca września 13 studentów naszej uczelni przebywało na praktykach zagranicznych w Niemczech i Belgii. Oni sami o swoich przeżyciach będą mogli opowiedzieć dopiero po powrocie (czyli w numerze grudniowym gazety). Dyrektor SJO Marcin Marzęta, który odwiedził naszych studentów za granicą, przekazał redakcji ciekawe informacje.

Dwie studentki, Katarzyna Świtek (ekonomia) i Agnieszka Gębala (informatyka i ekonometria), przebywały na stażu w Belgii. Kasia pracowała w dziale sprzedaży w firmie Samsonite, która jest potentatem światowym w produkcji galanterii skórzanej. Samsonite posiada sklepy firmowe w całej Europie. – Odkąd Kasia zaczęła pracować w Samsonite, wzrosła sprzedaż ich produktów. Tak żartował przełożony naszej studentki, ale nie wykluczam, że jest w tym trochę prawdy. Kasia realizowała zamówienia ze sklepów, przygotowywała sprawozdania ze sprzedaży. To było bardzo odpowiedzialne stanowisko – relacjonował dyrektor Marcin Marzęta.

Studentka informatyki Agnieszka Gębala podczas praktyk w „Stokota” (znany producent cystern paliwowych) opracowywała nowy serwis internetowy dla tej firmy. Zajmowała się giełdą ciężarówek używanych, miała za zadanie ciekawie zaprezentować produkty wystawione na sprzedaż.

Bardzo silna grupa studentów pracowała podczas wakacji w Niemczech w partnerskim mieście Zamościa – Schwabish Hall. Np. w Deutsche Telekom informatycy Jarosław Bury, Tomasz Gawron, Anna KawalecTomasz Tębikowski projektowali strukturę baz danych dla tej firmy telekomunikacyjnej. Piotr Jagiełło kontrolował parametry urządzeń telekomunikacyjnych na terenie powiatu. Natomiast Agnieszka Niejadlik, jedyna w tej grupie ekonomistka, opracowywała strategię marketingową przedsiębiorstwa w warunkach restrukturyzacji.

Nad wdrożeniem nowego systemu księgowania narzuconego przez UE pracowała Sylwia Gwiazdowska (członek zwycięskiej drużyny w International Management Game Week), w jednym z największych niemieckich banków finansujących inwestycje budowlane - Bausparkasse. Również w niemieckiej administracji nie zabrakło zamojskich studentów. Krystian Stankiewicz (student informatyki) serwisował ponad 100 komputerów pracujących w sieci na terenie Urzędu Miasta w Schwäbish Hall. Przy konfiguracji sprzętu komputerowego w AKD pracował również kolejny student informatyki Artur Szajner. Ciekawe przedsięwzięcie realizowali nasi studenci administracji Jarosław BondyraŁukasz Puzio. Opracowywali podczas stażu wersję polską serwisu internetowego i materiałów promocyjno–reklamowych dla miasta Schwäbisch Hall.

Cała szczęśliwa trzynastka wyjechała na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Staż w firmie europejskiej – szansą na polskim rynku pracy”, finansowanego przez program Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Grant ten finansuje w całości koszty pobytu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i transportu studentów, którzy korzystają z tej propozycji. Warunkami, które musieli spełnić praktykanci, były dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego, najlepiej potwierdzona międzynarodowym certyfikatem.

- Studenci przede wszystkim mają się czegoś nowego nauczyć, zastosować swoją wiedzę zdobytą podczas studiów w praktyce. Nie dostają za to wynagrodzenia od pracodawcy, ale zyskują bezcenny dar – doświadczenie pracy w innych, niż polskie, warunkach społecznych, ekonomicznych, kulturowych itp. – podsumowuje dyrektor Marzęta.

Jak bardzo jest to ważne, może świadczyć chociażby fakt, że dwie studentki, które przebywały na stypendiach zagranicznych w Irlandii i Belgii, tuż po obronie dyplomu licencjata wyjechały za granicę, aby tam kontynuować naukę i pracować.


Każdy student, który podjął naukę w WSZiA, w ciągu całego okresu studiowania ma w programie studiów praktyki zawodowe. Czas trwania praktyki jest różny, w zależności od kierunku podjętych przez studenta studiów.

Na kierunkach: administracja, ekonomia oraz informatyka i ekonometria wynosi ona 6 tygodni, na fizjoterapii trwa 300 godzin, natomiast najdłuższą praktykę odbywają studenci kierunku pedagogika - aż 15 tygodni. Celem tychże praktyk jest zaznajomienie studentów z zasadami funkcjonowania i zadaniami jednostek, podmiotów oraz instytucji publicznych i prywatnych, zdobywanie doświadczenia oraz umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej zgodnej z obranym kierunkiem studiów, a także zebranie i przygotowanie materiałów wykorzystywanych do napisania pracy dyplomowej studenta. Studenci mają prawo wyboru miejsca praktyki, jednakże zatwierdza je dziekan uczelni. Najlepsi studenci mogą liczyć na wyjazd za granicę, aby odbyć praktykę w instytucjach krajów Unii Europejskiej. Poza zdobywaniem nowych doświadczeń, jest to również znakomita forma doskonalenia języka obcego.

W tym roku na praktyki zagraniczne wyjechało w sumie 18 osób: pięcioro studentów fizjoterapii oraz 13 osób z kierunków: administracja, ekonomia oraz informatyka i ekonometria. Ośmioro studentów odbywało praktykę w niemieckim mieście Schwäbisch Hall, pozostała grupa doskonaliła swoje umiejętności w malowniczo położonej dolinie w miejscowości Crailsheim, również w Niemczech, oraz w Gandawie w Belgii. Jak wynika z pierwszych opinii, studenci powrócili zadowoleni, z nowym bagażem doświadczeń oraz lepszą znajomością języka niemieckiego i angielskiego.

PP

 


MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.