ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

W kole fizjoterapeutów pracują studenci trybu dziennego i zaocznego.
fot. arch. CBS

  

Działalność kół naukowych

Sukces mieści się
w naszych rękach

Fizjoterapia bierze się ostro do roboty. Powstało nowe koło naukowe studentów fizjoterapii. Chyba jako jedyne w uczelni zrzesza zarówno studentów trybu dziennego i zaocznego.

Warto podkreślić pracę studentów zaocznych, gdyż są to technicy fizjoterapii. Pracują już w tym zawodzie, dlatego też mając podstawą wiedzę dzielą się wiadomościami z mniej doświadczonymi kolegami z „dziennych”. Członkowie Naukowego Koła Fizjoterapii przedstawili władzom uczelni zamiary i plany koła, podczas uroczystej inauguracji 31 maja 2003 w Collegium Novum.

W inauguracji uczestniczyli prof. Jerzy Grossman, prorektor Bogdan Kawałko, dr Krzysztof Mataczyński, dr Rafał Sapuła, dr Anna Krzepiłko oraz mgr Jarosław Walczak. Po złożeniu przysięgi Hipokratesa, sekretarz koła Katarzyna Sołoducha odczytała Statut koła składający się z 7 rozdziałów. Wiceprzewodniczący Tomasz Kot przedstawił plan działania.

W planie zawarto podpunkt dotyczący organizacji sali dydaktycznej kinezyterapii i fizjoterapii. Sala ta będzie miejscem, gdzie studenci będą mogli pogłębiać wiedzę zdobytą na zajęciach w szpitalu. Przyszli fizjoterapeuci muszą być perfekcyjnie przygotowani do pracy w zawodzie, gdyż Unia Europejska narzuca wysokie standardy.

Studenci fizjoterapii aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju konferencjach. NKF w swojej działalności chce zlikwidować bariery architektoniczne, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym pracę i naukę, czy wręcz normalne funkcjonowanie. Koło zajmie się przede wszystkim likwidacją takich barier w naszej uczelni. W tej chwili studiuje kilkanaście osób niepełnosprawnych na wszystkich kierunkach, a kierunek fizjoterapia na pewno przyciągnie kolejnych chętnych. Po przedstawieniu planów, głos zabrali goście, udzialając cennych rad, co do zamiarów koła, za co gorąco dziękujemy.

Dr Krzysztof Mataczyński przyjął od prezydium NKF propozycję objęcia funkcji opiekuna koła, natomiast dr Rafał Sapuła pełni funkcję zastępcy opiekuna NKF. Wszystkich zainteresowanych pracą w kole zapraszamy na stronę internetową uczelni, gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje http://www.wszia.edu.pl/nkf .

Katarzyna Sołoducha


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.