ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ


  

Dydaktyka

INWESTUJEMY
W FIZJOTERAPIĘ

100 tys. zł uczelnia zainwestowała w trzy pracownie: fizykoterapii, kinezyterapii oraz anatomii. Zostaną one oddane do użytku z początkiem października w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22 w Zamościu. Dotychczas zajęcia z wyżej wymienionych przedmiotów odbywały się w Zakładzie i Oddziale Rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu im. Papieża Jana Pawła II. Teraz część zajęć praktycznych będzie realizowana również w budynku uczelni.

Nowoczesny sprzęt

Pracownie będą wyposażone w sprzęt do ćwiczeń leczniczych – głównie indywidualnych – m.in. działających w systemie bloczkowo–ciężarkowym,
w podwieszeniu oraz nowoczesne urządzenia z dziedziny światło- i elektrolecznictwa, pól elektromagnetycznych i elektrodiagnostyki. Pracownie będą stanowiły bardzo dobrą bazę dydaktyczną dla studentów fizjoterapii.

- Sprzęt zakupiony do pracowni umożliwi wykonywanie zabiegu w połączeniu z możliwością obserwacji na ekranie zachodzących zjawisk, które są w danym momencie przeprowadzane. Dla studenta jest to ogromna pomoc. Np. student dowiaduje się na temat rodzaju prądu, który stosuje podczas zabiegu – tłumaczy dr n. med. Krzysztof Mataczyński, ordynator Zakładu i Oddziału Rehabilitacji w szpitalu papieskim.

Pierwsi absolwenci

Głównym leczeniem w rehabilitacji medycznej są działania fizjoterapeutyczne, czyli leczenie ruchem i zabiegami fizykalnymi. Tego rodzaju terapii wymagają coraz częściej ludzie młodzi, szczególnie po urazach narządów ruchu, w chorobach neurologicznych i schorzeniach kręgosłupa. Istnieje obecnie duże zapotrzebowanie w kraju na wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów. Tegoroczny nabór na kierunek fizjoterapii potwierdza ogromne zainteresowanie tą dziedziną medycyny. W lipcu 2004 roku opuszczą mury pierwsi absolwenci studiów licencjackich.

- Ja również na swoim oddziale chętnie zatrudniłbym fizjoterapeutów, gdybym miał tylko na to pieniądze. Niestety dotychczasowa polityka państwa w stosunku do służby zdrowia jest mało racjonalna i prowadzi do nieuchronnej katastrofy, ale to się po prostu musi zmienić – twierdzi dr Krzysztof Mataczyński.

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.