ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

Konferencję zaszczycili swoją obecnością naukowcy z całego kraju.
fot. MG

  

Konferencja naukowa

INFORMATYKA DLA REGIONU

30 maja  2003 roku odbyła się konferencja „Informatyka w Ekonomii” pod hasłem „Informatyka w służbie regionu”. 

Organizatorem konferencji była Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy naszej uczelni. Konferencję zaszczycili swoją obecnością naukowcy z całego kraju, miedzy innymi: prof. zw. dr hab. Edward Kącki, rektor Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, prof. zw. dr hab. Andrzej Całczyński z Politechniki Radomskiej, prof. dr hab. Michał Woźniak z Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz przedstawiciele naszej uczelni rektor dr inż. Jan Andreasik, prof. zw. dr hab. Wiesław A. Kamiński, prof. zw. dr hab. Łukasz Węsierski oraz prof. zw. dr hab. Jan Gruszecki.

Podczas obrad wygłoszono kilkanaście referatów, które obejmowały  tematy z zakresu: modelowania procesów gospodarczych, ekonomii w ujęciu informatycznym, informatycznych systemów wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych. Zainteresowanie uczestników zwróciły referaty Rafała Ogrodowczyka i Wiesława A. Kamińskiego pt. „Turbulencja i rynki kapitałowe”, oraz referaty, w których wykorzystano metody sztucznej inteligencji w problemach ekonomicznych: sieci neuronowych, przedstawione przez Edwarda Kąckiego, i metodę zbiorów przybliżonych, prezentowaną przez Jarosława Sachajko.

Również referat pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej: Piotra Brudło i Tadeusza Ratajczyka, dotyczący zespolonych technik informatycznych w analizie wyników ekonomicznych, wywołał dyskusję pozostałych referujących. Na zakończenie spotkania Komitet Naukowy w odpowiedzi na duże zainteresowanie środowisk ekonomistów i informatyków tematyką konferencji zapowiedział jej kontynuowanie w roku akademickim 2003/04.

Streszczenia referatów w języku polskim i angielskim znajdują się na stronie uczelni www.wszia.edu.pl/iwe . Pełne teksty referatów zostały opublikowane w periodyku naukowym Zamojskie Studia i Materiały.

JS, MC


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.