ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

 


  

 

VII Inauguracja roku akademickiego 2003/2004

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu weszła w kolejny rok swego istnienia. 6 października br. w murach uczelni, po raz siódmy zabrzmi Gaudeamus Igitur.

Uroczystości rozpoczną się jak co roku mszą świętą w Katedrze zamojskiej, celebrowaną przez Ks. Bp. Prof. dr hab. Jana Śrutwę, podczas której studenci WSZiA wręczą dary ołtarza ufundowane przez uczelnię. Po mszy św. władze uczelni, senat oraz pozostali uczestnicy przemaszerują ulicami miasta do budynku Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza, gdzie odbędzie się druga część inauguracji, której najważniejszą częścią będzie immatrykulacja studentów I roku.

Po licznych wystąpieniach zaproszonych gości, rektor i kanclerz wręczy nagrody i wyróżnienia dla kadry dydaktycznej, pracowników administracyjnych, ale przede wszystkim dla studentów. Uczelnia od kilku lat funduje tzw. stypendia „na dzień dobry” dla najlepszych kandydatów na studia dzienne, którzy rozpoczynają studia nie opłacając czesnego w pierwszym semestrze. Jest to system bezpłatnych studiów dziennych. W tym roku aż 14 osób uzyskało takie stypendia: Arkadiusz Karczmarczuk (administracja), Maria Szulc (administracja), Joanna Petryk (ekonomia), Damian Stokłosa (ekonomia), Adriana Rybicka (fizjoterapia), Anna Wójciuk (fizjoterapia), Wioleta Szlachta (fizjoterapia), Karolina Tomaka (fizjoterapia), Grzegorz Zieliński (informatyka), Magdalena Szostak (informatyka), Rafał Poninkiewicz (informatyka), Małgorzata Misiarz (pedagogika), Kamila Nieckoś (pedagogika), Patrycja Zygmunt (pedagogika).

Dyplomy z rąk rektora otrzymają również stypendyści Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi, która od lat współpracuje z uczelnią: Aneta Kornas (5EDZ), Iwona Niścior (5EDZ), Jadwiga Trusz (5EDZ), Anna Zań (3EDZ), Paweł Piętal (3KDZ).

Wyróżnieni zostaną również starostowie poszczególnych lat studiów, którzy byli najbardziej zaangażowani w pracę na rzecz koleżanek i kolegów ze swoich grup wykładowych. Społeczna Rada Senatu ufunduje również nagrody, w postaci miniatury berła rektorskiego, dla absolwentów, którzy napisali najlepsze prace dyplomowe. W momencie oddania gazety do druku nazwiska ww osób nie były jeszcze znane.

Wśród wyróżnionych absolwentów znajdą się również tacy, którzy przez cały okres studiów uzyskali wysoką średnią ocen, zaś prace dyplomowe obronili na piątkę. Nagrodą dla nich są błękitne dyplomy, które rektor wręczy 9 osobom: Małgorzacie Kukiełce (ADZ), Dorocie Derewieckiej (AZZ), Monice Podolak (AZZ), Katarzynie Gnap (EDZ), Oktawianowi Pędzikowi (EDZ), Barbarze Morskiej (EZZ), Krzysztofowi Szafrankowi (KDZ), Grzegorzowi Basińskiemu (KZZ), Krzysztofowi Brzezińskiemu (KZZ).

Najważniejszą częścią inauguracji roku akademickiego jest immatrykulacja studentów I roku. Osoby, które w konkursie świadectw dojrzałości uzyskały największą liczbę punktów złożą w imieniu wszystkich studentów uroczyste ślubowanie oraz odbiorą indeksy z rąk dziekana dr Mieczysława Kowerskiego.

Uroczystości w gmachu Collegium Novum zakończy, symbolicznie pierwszy w nowym roku akademickim, wykład nt. „Perspektywy rehabilitacji u progu XXI wieku” wygłoszony przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kwolka.


Katarzyna Kimak


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.