ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ


  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Na drodze do UE

Ponad 128 tys. egz. rozpowszechnionych materiałów informacyjnych, 78 wygłoszonych wykładów dla 5,7 tys. osób, 1,3 tys. odpowiedzi na zapytania telefoniczne, 1,5 tys. klientów osobiście korzystających z usług RCIE oraz zorganizowane spotkania: z Jerzym Szmajdzińskim - ministrem obrony narodowej, Ryszardem Szurkowskim - mistrzem świata w kolarstwie amatorskim oraz Dariuszem Rosatim – członkiem Rady Polityki Pieniężnej – to tylko niektóre efekty pracy RCIE w I półroczu bieżącego roku.

- Był to szczególny okres w 3-letniej historii funkcjonowania RCIE, niezwykłej aktywności różnych środowisk, wynikającej z przygotowań i kampanii promocyjnej przed referendum, które odbyło się 7 i 8 czerwca br. – powiedział Bogdan Kawałko, dyrektor RCIE.

Bywało, że konsultanci w jednym dniu brali udział w 2, a niejednokrotnie 3 przedsięwzięciach. Tak było m.in. w Krasnobrodzie podczas „Majówki Krasnobrodzkiej”, gdzie 2 osoby zorganizowały stoisko z materiałami informacyjnymi, wygłosiły wykład nt. „Kosztów i korzyści integracji RP i UE”, a późnym wieczorem były jurorami w przygotowanym przez siebie, a prowadzonym przez Adriannę Biedrzyńską konkursie europejskim.

W I półroczu 2003 roku do RCIE zwróciło się z zapytaniami oraz różnego typu problemami 2,9 tys. osób. Największą grupę stanowiły wizyty osobiste /1,5 tys. osób/, głównie młodzieży szkolnej, studentów i nauczycieli, związane z korzystaniem z biblioteczki RCIE, elektronicznego dostępu do informacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych. Ponad 1,3 tys. telefonów dotyczyło głównie informacji z zakresu problematyki unijnej oraz kwestii bieżących związanych z organizacją spotkań, wykładów, imprez lokalnych i materiałów promocyjnych.

Zorganizowano 78 spotkań informacyjnych i wykładów z zakresu problematyki integracji Polski z Unią Europejską. Wzięło w nich udział 5,7 tys. osób. Młodzież szkolna stanowiła 72% /4,4 tys./ ogólnej liczby uczestników wykładów. W ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczni w Europie” zorganizowano 11 wykładów dla 1,1 tys. żołnierzy służby zasadniczej oraz oficerów z jednostek wojskowych w Chełmie, Hrubieszowie i Zamościu

Zorganizowano także 2-dniowe szkolenie dla 25 opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich oraz szkolenie z zakresu Funduszy Strukturalnych dla 76 pracowników samorządowych.

Jednocześnie konsultanci RCIE organizowali stoiska promocyjne podczas imprez plenerowych, m.in.: „Majówki Krasnobrodzkiej” w Krasnobrodzie, wizyty premiera RP Leszka Millera w Zamościu, Wystawy Rolniczej w Sitnie, a także w sierpniu podczas dożynek powiatowych w Dyniskach.
Równocześnie RCIE współuczestniczyło w organizacji 19 imprez i przedsięwzięć o charakterze informacyjno – edukacyjnym o zasięgu powiatowym, gminnym i lokalnym, organizowanych przez samorządy, szkoły i inne instytucje.

Konsultanci RCIE wzięli udział w 3 audycjach telewizyjnych Zamojskiej Telewizji Kablowej oraz audycji radiowej Radia FAN FM. Łącznie zostały one wyemitowane 49 razy, docierając każdorazowo do ok. 15 tys. słuchaczy i telewidzów. Kilkunastominutowe audycje poświęcone były problematyce integracji Polski z Unią Europejską, a zwłaszcza: kosztów i korzyści, 4 swobód oraz okresów przejściowych.

W ramach współpracy z dziennikarzami lokalnej prasy ukazało się kilkanaście artykułów poświęconych problematyce europejskiej, m.in. w „Dzienniku Wschodnim”, „Kurierze Lubelskim”, Gazecie Samorządowej TANEW oraz „Kronice Tygodnia” i „Tygodniku Zamojskim”. Autorami 8 artykułów byli konsultanci RCIE. Ponadto ukazało się 9 artykułów w wydawnictwach Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu: w „Naszym Forum” oraz w „Barometrze Regionalnym”

Ocenia się, że w różnych formach przekazu RCIE w Zamościu dotarło z informacją do ok. 520-550 tys. mieszkańców wywodzących się z powiatów: włodawskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, lubaczowskiego, janowskiego, biłgorajskiego i zamojskiego, w tym zwłaszcza przez prasę, radio i telewizję oraz masową dystrybucję materiałów promocyjnych.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką europejską, utworzono w regionie 8 Punktów Informacji Europejskiej w: Tomaszowie Lubelskim przy Tomaszowskim Domu Kultury, w Biłgoraju przy Młodzieżowym Domu Kultury, w Mirczu przy Urzędzie Gminy, w Szczebrzeszynie przy Urzędzie Miasta, w Tarnogrodzie przy Zespole Szkól Ekonomicznych, w Łaszczowie przy Urzędzie Gminy i 2 w  Zamościu: przy Bursie Międzyszkolnej nr 2 oraz I Liceum Ogółnokształcącym. Ponadto utworzono działy informacyjne o UE w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej oraz Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu i filiach terenowych, wyposażając je w materiały informacyjne i pozycje książkowe.

WM


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.