ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

Komisarz Olech pokazywał jak zabezpieczać odcisk dłoni na szybie.

  

Seminaria

BEZPIECZNA UCZELNIA

W ramach programu „Bezpieczna Polska – Bezpieczna szkoła” odbyło się seminarium na temat „Budowanie korzystnych warunków prawnych i finansowych do tworzenia bezpiecznego środowiska nauki na terenie uczelni, wspieranie organizacji studenckich” (17 czerwca br. w budynku Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22). Została ona zorganizowana przez Katedrę Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przy współpracy z Kołem Naukowym Administratywistów.

Do wzięcia udziału w seminarium zaproszone zostały władze uczelni, dyrektorzy i uczniowie zamojskich szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy poprzednich spotkań, a także goście specjalni: Wiesław Gramatyka, komendant Straży Miejskiej w Zamościu, który przedstawił wykład zatytułowany „Miejskie służby porządkowe w systemie Zespołu Reagowania Kryzysowego dla miasta Zamościa”, komisarz Dariusz Olech z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, dzięki któremu uczestnicy seminarium mogli poznać sposoby zabezpieczania śladów linii papilarnych i śladów zapachowych z miejsca zdarzenia oraz zrobić sobie pamiątkowe odciski palców. Na seminarium przybyli również Marek Ciupik z Biura Szybkiej Interwencji oraz Stanisław Holko, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Zamościu, którzy przedstawili „Systemy alarmowe i monitoring telewizyjny”, a także zapoznali uczestników spotkania z działaniem monitoringu telewizyjnego na przykładzie Zespołu Szkół Budowlanych.

Podczas seminarium zaproszeni wykładowcy byli wręcz zasypywani pytaniami. Studentów interesowała np. skuteczność monitoringu w „budowlance” i na terenie miasta.

Było to ostatnie przed wakacjami spotkanie zorganizowane przez Katedrę Nauk Prawnych i Koło Naukowe Administratywistów, ale mamy nadzieję, iż w nadchodzącym roku akademickim będzie ich jeszcze więcej i będą tak interesujące jak to ostatnie.

Jarosław Bondyra


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.