ISSN 1505-6058

NR 20  PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

Spotkania dziennikarzy akademickich odbywają się już od 11 lat. W tym roku nasza uczelnia przyjmowała w swoich murach to zacne grono od 4 do 7 września br.

W XI Spotkaniach Redaktorów Gazet Akademickich Zamość 2003 r. uczestniczyło 47 przedstawicieli gazet akademickich z całej Polski. Nie zabrakło również reprezentacji pism ogólnopolskich, tj. „Forum Akademickie” czy „Płyń pod prąd”.
Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.