ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Testy na studia 

ZDAJESZ NA STUDIA ... KONIECZNIE PRZECZYTAJ

Mimo że w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu nie ma egzaminów wstępnych na studia, uczelnia chce pomóc wszystkim tym, którzy będą je zdawać. Na stronie internetowej www.wszia.edu.pl umieszczono testy na studia z języka polskiego, historii i matematyki, opracowane przez specjalistów z Zamojskiego Ośrodka Metodycznego. 

Testy z języka polskiego przygotowała mgr Marta Śledź, nauczyciel z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu, testy z historii – mgr Teresa Szostak z I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, a z matematyki – mgr Jacek Szuty, nauczyciel ze zwierzynieckiego Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska. 

Testy na płytach CD zostaną wręczone najlepszym absolwentom szkół średnich regionu zamojskiego podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

AS


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.