ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 


  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 

WIZYTA MINISTRA SZMAJDZIŃSKIEGO

15 maja 2003 roku Zamość odwiedził minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński. Program pobytu ministra obejmował również wizytę w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, działającym przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. 

Podczas pobytu w Centrum, jego dyrektor, Bogdan Kawałko, zapoznał ministra z zakresem prac realizowanych przez Centrum, od chwili powołania jednostki w 2000 roku do działań realizowanych przed referendum akcesyjnym. Gość uczelni szczególnie interesował się szkoleniami europejskimi, które RCIE prowadzi dla żołnierzy i kadry podoficerskiej oraz oficerskiej w trzech garnizonach wojskowych, tj. w Chełmie, Hrubieszowie i Zamościu.

W trakcie wizyty dyrektor Centrum przekazał aktualną publikację opracowaną w ramach grantu programu PHARE, otrzymanego od Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej „Perspektywy przygranicznej współpracy Polsko-Ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, autorstwa Jana Andreasika, Bogdana Kawałko, Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej i Jacka Szlachty. Spotkanie było dobrą okazją do podzielenia się doświadczeniami i uzgodnieniem dalszej możliwej współpracy.

RED.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.