ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Stypendia i staże w UE dla studentów oraz pracowników WSZiA 

STUDIA BEZ GRANIC

Unia Europejska przyznała środki finansowe na realizację studiów i staży zawodowych w ramach programu Erasmus – Sokrates w roku akademickim 2003/2004. Wśród uczelni niepaństwowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, pod względem liczby przyznanych stypendiów dla studentów, znalazła się na 20. miejscu w Polsce.

Łącznie stypendia umożliwiające studia w krajach Unii Europejskiej otrzymało 140 uczelni, w tym 51 niepaństwowych. W województwie lubelskim stypendia takie przyznano 5 uczelniom państwowym (KUL, UMCS, Akademia Medyczna, Akademia Rolnicza, Politechnika Lubelska) oraz jednej uczelni niepaństwowej – Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. WSZiA otrzymała 7 stypendiów, a więc więcej niż Akademia Rolnicza (3 stypendia) i tylko nieco mniej niż Politechnika Lubelska (11 stypendiów). 

Wśród uczelni niepaństwowych WSZiA, pod względem liczby przyznanych stypendiów dla studentów, znalazła się na 20. miejscu w Polsce. 132 uczelnie, w tym 43 niepaństwowe otrzymały stypendia na staże zawodowe w uczelniach UE pracowników naukowych. W województwie lubelskim takie stypendia otrzymały 4 szkoły państwowe (KUL, UMCS, Politechnika Lubelska, Akademia Medyczna) i ponownie jako jedyna uczelnia niepaństwowa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. Pracownicy tej uczelni otrzymali 2 spośród 100 stypendiów przyznanych uczelniom niepaństwowym, co plasuje Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji na 13. miejscu wśród uczelni niepaństwowych. 

Studia i staże realizowane będą w uczelniach, z którymi szkoła zamojska ma podpisane umowy partnerskie: Arteveldehogeschool (Gent, Belgia), Katholieke Hogeschool Kempen (Geel, Belgia), Katholieke Hogeschool Leuven (Leuven, Belgia), Athlone Institute of Technology (Athlone, Irlandia), Fachhochschule Schwäbisch Hall (Schwäbisch Hall, Niemcy), Hochschule Niederrhein (Mönchengladbach, Niemcy), IUT de Longwy (Longwy, Francja), Saxion Hogeschool (Deventer, Holandia), University de Cergy Pontoise (Cergy Pontoise, Francja). 
W roku akademickim 2002/2003 na stypendiach Erasmus – Socrates przebywa 5 studentów, a dwóch pracowników odbyło staże naukowe w uczelniach europejskich. 

Dr Mieczysław Kowerski


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.