ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

XI Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich 4-7 września 2003 r.

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA

 Trwają przygotowania do XI Spotkań Redaktorów Gazet Akademickich, które odbędą się w tym roku w Zamościu w dn. 4-7 września. Nasza uczelnia będzie gospodarzem tego przedsięwzięcia. Po raz drugi w historii spotkań przedstawiciele prasy akademickiej odwiedzą szkołę niepaństwową. 
Głównym tematem zjazdu będzie skład gazety i zagadnienia dotyczące procesu technologicznego druku. Oprócz zajęć warsztatowych, na uczestników spotkania czeka wiele innych atrakcji, m.in. zwiedzanie miasta, spotkanie z władzami Zamościa i uczelni, a także wyjazd do Lwowa, na spotkanie z ukraińskimi „kolegami po fachu”. 
Do tej pory zgłoszenia nadesłało 25 redaktorów gazet akademickich z całej Polski. Niecierpliwie czekamy na kolejne zgłoszenia i mamy nadzieję, że stali bywalcy spotkań nie zawiodą.

 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.