ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

   

III Międzyuczelniana Sesja Kół Naukowych 

STUDENCI O UNII EUROPEJSKIEJ

 „Unia Europejska, szanse i wyzwania dla Polski i regionu”, to temat  III Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych, która odbyła się 29 maja br. o godz. 10. w Collegium Novum. 

Podczas sesji studenci naszej uczelni oraz uczelni zaprzyjaźnionych, tj. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu im. Iwana Franko ze Lwowa zaprezentowali swoje referaty. Po wystąpieniach studenci pracowali w sekcjach tematycznych poszczególnych kół administratywistów, ekonomistów, fizjoterapeutów, integracji międzynarodowej oraz trzech informatycznych: metod data mining, technologii internetowych, metod sztucznej inteligencji. 

Referaty dotyczły problematyki, zgodnie z tematem sesji, zalet i wad, jakie Unia Europejska niesie ze sobą przedstawiona zostanie opinia mieszkańców naszego województwa na ten temat, problemy bezrobocia w regionie, a także ochrony danych w internecie. Po obradach, studenci udzielili głosu mgr Annie Chrzan, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury Zamojskiej. Dyrektor KBW przedstawiła zasady głosowania w  referendum akcesyjnym (jak należy oddać głos, aby był ważny). 

Studenci, niezależnie od „prawdziwego” referendum na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej (7 i 8 czerwca), mieli możliwość wyrażenia swoich poglądów w czasie głosowania uczelnianego, które odbyło się 30 i 31 maja w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza. 

Joanna Giruć


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.