ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Primus Inter Pares 

NASI PRYMUSI

 Dwoje studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku administracja dzienna – Małgorzata Kukiełka (6 ADZ) i Łukasz Puzio (4 ADZ) zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego konkursu „Primus Inter Pares”.

Konkurs „Primus Inter Pares” organizowany jest przez Zrzeszenie Studentów Polskich pod patronatem Premiera RP, a jego celem jest wyłonienie najlepiej uczących się i najbardziej aktywnych społecznie studentów. 

W ocenie kandydatów do miana „najlepszego wśród równych” brano pod uwagę dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,71 za ostatnie dwa semestry), a także tzw. aktywność społeczną, czyli pracę w studenckim ruchu naukowym, samorządzie studenckim, instytucjach samorządu terytorialnego, fundacjach, stowarzyszeniach, redagowanie gazety studenckiej, osiągnięcia sportowe, muzyczne, udział w akcjach charytatywnych, itp.

Finał wojewódzki konkursu odbył się 10 maja br. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wzięło w nim udział 52 studentów z 16 uczelni województwa lubelskiego. Gośćmi honorowymi imprezy byli: marszałek woj. lubelskiego, wiceprezydent Lublina, dyrektor Gabinetu Wojewody Lubelskiego, rektorzy uczelni oraz rodziny i znajomi finalistów. 
Wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego otrzymali dyplomy Primus Inter Pares oraz nagrody pieniężne i rzeczowe (książki, wycieczki). Nasi studenci nie mogli niestety odebrać dyplomów osobiście – Małgosia ze względu na pobyt na studiach za granicą (Gent w Belgii), zaś Łukasz w tym samym terminie uczestniczył w studenckiej pielgrzymce do Częstochowy.

Najlepszą studentką w województwie lubelskim okazała się Anna Michalak z Akademii Medycznej. Drugie miejsce zajął Waldemar Ziętek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, trzecie – Ewelina Bereziewicz z Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej. 

Laureaci eliminacji wojewódzkich wezmą udział w finale ogólnopolskim, który odbędzie się 21 maja br. w Kancelarii Premiera RP. Zwycięzca konkursu otrzyma samochód osobowy.

Katarzyna Kimak


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.