ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Międzynarodowy Tydzień Marketingowy 17-21III 2003 - ECHO KH Leuven 

SPECJALIŚCI Z MARKETINGU

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu: mgr Marcin Marzęta, dyrektor Centrum Języków Obcych oraz pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą, i mgr inż. Andrzej Bożek, asystent w Katedrze Finansów i Bankowości WSZiA wraz z grupą studentów ekonomii uczestniczyli w I Międzynarodowym Tygodniu Marketingowym w Leuven w Belgii. 

Spotkanie jest realizacją koncepcji organizacji tygodni międzynarodowych, skupiających uczelnie z Europy Zachodniej. Celem inaugurującego cykl spotkania było porównanie doświadczeń uczelni europejskich w dydaktyce marketingowej. Warsztaty odbyły się w belgijskim mieście uniwersyteckim Leuven i trwały pięć dni. 

W projekcie uczestniczyło 26 grup studentów z KHLeuven, wspieranych przez konsultantów pochodzących z krajów, do których eksportowano produkty belgijskie, m.in. z Polski, Francji, Irlandii, Włoch i Hiszpanii. Polskimi konsultantami zostali studenci ekonomii dziennej, zrzeszeni w Studenckim Kole Ekonomistów WSZiA: Sebastian Litwin, Oktawian Pędzik, Anna Strzelec, Beata Tchórz, Anna Ogórek, Agnieszka Kaczan (6EDZ), Sylwia Gwiazdowska, Anna Klimek i Magdalena Romańczuk (4EDZ). 

Ponieważ tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie planowania marketingowego, cennych informacji dostarczyli konsultanci zagraniczni. Mgr inż. Andrzej Bożek przedstawił obszerną prezentację nt. sytuacji makroekonomicznej Polski, kładąc szczególny nacisk na uwarunkowania działalności gospodarczej w Polsce, specyfiki rynku, zachowań konsumentów etc. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Wizyta w Belgii i zaangażowanie w przygotowanie tygodnia marketingowego będą bardzo przydatne dla wzbogacenia dydaktyki marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Zdobyte doświadczenia będą owocowały w przyszłości, być może organizacją podobnego spotkania w Zamościu.

Plany marketingowe, których współtwórcami są studenci WSZiA można zobaczyć na stronie www.wszia.edu.pl 

AB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.