ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Międzynarodowe Forum Gospodarcze 

KOOPERACJA 2003

 Ponad 50 stoisk targowych, wizyty przedstawicieli firm i samorządów ze Słowenii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Białorusi, dyskusje i bilanse ekonomiczne – tak można krótko podsumować Międzynarodowe Forum Gospodarcze Targi Kooperacja 2003, które odbyło się w Zamościu 23 maja. 

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia były nasza uczelnia i Regionalna Izba Gospodarcza w Zamościu. Prof. Elżbieta Kawecka – Wyrzykowska na spotkaniu z przedstawicielami firm i samorządów w sali Consulatus zamojskiego ratusza wygłosiła referat nt.„Członkostwo Polski w UE – szansa czy bariera współpracy z Ukrainą i Białorusią”. Jej udział w forum wykorzystaliśmy również do promocji najnowszej publikacji, której jest współautorką „Perspektywy przygranicznej współpracy polsko – ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej” (pozostali autorzy – Jan Andreasik, Bogdan Kawałko, Jacek Szlachta). 

W siedzibie uczelni Collegium Maius odbyło się jedno z zaplanowanych spotkań panelowych, którego moderatorem był Adam Pęzioł (koordynator polsko – ukraińskiej współpracy turystycznej) a dotyczył współpracy transgranicznej. 

O funkcjonowaniu wschodniej granicy po wejściu Polski w struktury UE dyskutowano w Hotelu Orbis pod opieką Stefana Machowicza, dyrektora Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych. 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.