ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Współpraca zagraniczna 

KARTA ERASMUSA

- Komisja Europejska przyznała naszej uczelni Uniwersytecką Kartę ERASMUS – poinformował „NF” dyrektor Marcin Marzęta, pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą. 

Dzięki tej karcie, wydanej na lata 2003–2007 uczelnia uzyskała gwarancję Unii Europejskiej na pozyskanie w tym okresie grantów finansujących wymianę studentów oraz pracowników między WSZiA i partnerskimi ośrodkami w całej Europie. 

Dotychczas, również z tych środków, sfinansowano wyjazd ok. 20 studentów WSZiA na naukę i praktyki zagraniczne w Niemczech, Francji, Belgii i Irlandii. 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.