ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Działalność wydawnicza uczelni

HANDEL Z UKRAINĄ

„Perspektywy przygranicznej współpracy polsko – ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej” to tytuł nowej publikacji wydanej w maju br. przez Centrum Badawczo - Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Autorami książki są rektor uczelni Jan Andreasik, dyrektor CBS Bogdan Kawałko, wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej i naszej uczelni, od lat zajmujący się tematyką Unii Europejskiej prof. Elżbieta Kawecka – Wyrzykowska i prof. Jacek Szlachta. 

Ukraina jest bardzo istotnym partnerem gospodarczym Polski na wschodniej granicy. Współpraca z tym krajem jest ważna zwłaszcza dla wschodnich przygranicznych terenów Polski. Perspektywa bliskiego członkostwa Polski w Unii Europejskiej rodzi obawy czy w zmienionych warunkach geopolitycznych współpraca będzie kontynuowana. W publikacji autorzy analizują czy obawy są uzasadnione. Przedstawiono również efekty dotychczasowej współpracy przygranicznej Polski i Ukrainy, w tym zwłaszcza skalę rejestrowanego i nierejestrowanego obrotu handlowego i jego znaczenia dla regionów przygranicznych. 

Bardzo praktyczne podejście do spraw handlowych reprezentuje profesor Elżbieta Kawecka – Wyrzykowska, ekspert w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, pisząc w publikacji na temat możliwych skutków wprowadzenia wiz i uszczelnienia granicy. „Miejsce „mrówek” mogą zająć zorganizowane firmy. Część z „mrówek” dorobiła się, inna przenosiła towary na cudze zlecenie. Ten półlegalny handel może zostać ucywilizowany. Jeśli bowiem opłaca się „mówkom” przenosić towary, to prawdopodobnie może to być dobry interes dla firm” 

Pracę zamykają wnioski i rekomendacje dla polityki gospodarczej. Książka jest dostępna w sprzedaży w siedzibie uczelni Collegium Maius przy ul. Akademickiej 4 (pok. 4). Cena – 28 zł. 
 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.