ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

Prof. Antonii Krawczyk

 

Wykład prof. Krawczyka w znacznym stopniu poświęcony był postaci Stanisława Staszica

fot. M.Gaweł


  

Galeria Akademicka 

NOWY USTRÓJ AGRARNY

 W cyklu imprez towarzyszących wystawom, organizowanych przez bibliotekę naszej uczelni, 13 maja prof. dr hab. Antoni Krawczyk, wykładowca Wydziału Humanistycznego UMCS, wygłosił wykład „Reformy uwłaszczeniowe – nowy ustrój agrarny”. 

Wykład nawiązywał do wystawy „Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie”, którą oglądać można do 10 czerwca w Hallu Collegium Novum. W znacznym stopniu poświęcony był osobie Stanisława Staszica, postaci niezwykle aktywnej w wielu dziedzinach życia społecznego. Po wykładzie odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii. Ich przedmiotem było wykorzystanie XIX-wiecznych źródeł w nauczaniu historii. Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie szkół średnich i nauczyciele oraz regionaliści, przedstawiciele władz i mieszkańców wsi stowarzyszonych niegdyś w Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim, założonym w 1816 r. przez Stanisława Staszica. Zarówno wystawa, jak i towarzyszące jej wykład i warsztaty, miały na celu przybliżenie społecznościom lokalnym historii regionu.

Współorganizatorem warsztatów był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie formy doskonalenia.

dk


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.