ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

Gizela Wandel nie wykluczyła możliwości zatrudnienia polskich specjalistów w firmach, które przyjmą praktykantów.

fot. M.Gaweł

Podczas wizyty w Niemczech władze uczelni omawiały z nadburmistrzem Schwabisch Hall zagadnienia dotyczące studenckich praktyk w niemieckich firmach.

fot. arch. WSZiA

  

Praktyki zagraniczne w WSZiA 

FIZJOTERAPEUTA - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Studenci fizjoterapii z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji będą odbywać praktyki w Niemczech. Podczas ostatniej wizyty w Zamościu Gizela Wandel, reprezentująca władze miasta Schwäbisch Hall, nie wykluczyła możliwości zatrudnienia polskich specjalistów w firmach, które przyjmą praktykantów. 

Brakuje specjalistów 

- W Niemczech istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin bezpośrednio związanych ze zdrowiem - profilaktyką, opieką medyczną, rehabilitacyjną osób starszych i niepełnosprawnych. Powstają centra sportowe, typu fitness, siłownia, które stanowią potencjalne miejsca pracy, również dla polskich fizjoterapeutów, zwłaszcza po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej – mówiła podczas spotkania z władzami uczelni Gizela Wandel

Praktyki zagraniczne dla zamojskich studentów dają im ogromne możliwości nawiązania nowych kontaktów, sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych i językowych. Już w tej chwili studentów fizjoterapii przyjmą na praktyki szpital, dom spokojnej starości oraz centrum dzieci niepełnosprawnych w Schwäbisch Hall. 

- Cieszę się, że partnerstwo miast Zamościa i  Schwäbisch Hall nie ogranicza się tylko do wymiany delegacji miast. Coraz częściej, nawet bez pośrednictwa władz miasta, kontaktują się ze sobą i pomagają wzajemnie instytucje, firmy, zrzeszenia polskie i niemieckie czy osoby prywatne. To oznacza, że partnerstwo naszych miast stało się faktem – podkreśliła Gizela Wandel. Zapowiedziała organizację w Zamościu konferencji miast partnerskich, która dotyczyłaby wymiany doświadczeń związanych z pozyskiwaniem funduszy w Unii Europejskiej. 

Praktyki i stypendia 

Kolejnym dowodem na konkretną współpracę ze Schwäbisch Hall są stypendia nadburmistrza tego miasta, fundowane dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Do tej pory z tej możliwości skorzystali studenci informatyki: Cezary Szymański, Barbara Działa oraz Aneta Szubert. Podczas jednosemestralnego stypendium studiowali w niemieckiej uczelni partnerskiej Fachhochschule Schwäbisch Hall. Podstawowym warunkiem zdobycia tego stypendium są dobre wyniki w nauce oraz znajomość (najlepiej potwierdzona certyfikatem) języka niemieckiego i angielskiego. 
W ramach programu Leonardo da Vinci, 11 studentów WSZiA wyjedzie na wakacyjne praktyki zawodowe do firm niemieckich – Deutsche Telekom AG (telekomunikacja), Bausparkasse (bank), Bechtle AG (firma informatyczna), Landratsamt Schwäbisch Hall (urząd gminy), Stadt Schwäbisch Hall (urząd miasta).
- Doświadczenia, które nasi studenci zdobywają za granicą, są bezcenne. Pozwalają im szybciej znaleźć pracę nie tylko w Polsce. Wracają do domu odmienieni, pewni siebie, znają języki, kulturę innych nacji, a przy tym sami są ambasadorami polskiej kultury – mówi kanclerz Janusz Różycki. 

Nie tylko Niemcy 

Przez ostatnie dwa lata ponad 20 studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu wyjechało za granicę na studia i praktyki zawodowe. Uczelnia dzięki podpisanym porozumieniom, systemowi ECTS (Europejski System Transferu Punktów) oraz grantom z programów Erasmus Sokrates i Leonardo da Vinci wysyła na stypendia zagraniczne najlepszych swoich studentów. Obecnie dwoje studiuje w Irlandii (Athlone Institute of Technology), a trójka w Belgii (Katolieke Hogeschool Leuven i Arteveldehogeschool w Gent). 

 

Małgorzata Bzówka


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.