ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Studenckie koła naukowe 

EUROMANAGEROWIE Z ZAMOŚCIA

Dwa zespoły studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji zakwalifikowały się do IV edycji Euromanagera, gry biznesowej zorganizowanej przez firmę doradczą Bigram. W konkursie biorą udział zespoły studenckie (m.in. ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu) oraz reprezentacje firm (m.in. Banku Millennium, Kredyt Banku, PZU, Makro Cash & Carry).

Euromanager to uniwersalna gra biznesowa, organizowana na ogólnokrajową skalę, w której wykorzystuje się wiedzę z finansów, marketingu, sprzedaży, planowania produkcji czy logistyki. Uczestnicy wcielają się w rolę zarządu firmy i kierują nią tak, by osiągnąć najwyższą wartość akcji. Zespoły (5–osobowe) zostały podzielone na 31 tzw. minirynków, wewnątrz których odbywa się rywalizacja. Podejmują decyzje, po czym otrzymują informację zwrotną, tzw. raport dla zarządu, zawierający opis każdego działu firmy oraz zmian na rynku.

Uczestnicy posiłkują się podręcznikami, w których opisane zostały zasady zarządzania przedsiębiorstwem w konkursowej symulacji, a także sytuacja firmy i jej otoczenia rynkowego z ostatnich kwartałów finansowych. 

Gra odbywa się w dwóch rundach. Pierwsza potrwa do 30 czerwca, druga od 3 września do 20 października. Na rundę składa się pięć cykli decyzyjnych (pierwszą decyzję trzeba było podjąć do 16 maja). Krajowy finał konkursu przewidziano na listopad, zaś międzynarodowy na marzec przyszłego roku. 

Patronat medialny nad imprezą objęła Rzeczpospolita, która sponsoruje 12 zespołów studenckich, a wśród nich „Debel” z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w składzie: Anna Szajewska, Anna Klimek, Magdalena Romańczuk, Maciej Oleksiak, Tomasz Kaszczuk (4 EDZ i 4KDZ). Sponsorem drugiego zespołu z naszej uczelni - „Businesswomen” w składzie: Magdalena Koman, Julita Rosłonek, Agnieszka Jakimiak, Edyta Litwin, Sylwia Gwiazdowska (4 EDZ), jest Microsoft. 


Katarzyna Kimak


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.