ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Przegląd gazet szkolnych 

ERGO-SUM

 Na łamach „Naszego Forum” rozpoczynamy przegląd gazet szkolnych. Jeśli są jeszcze redakcje przez nas nie zauważone, z którymi się jeszcze nie skontaktowaliśmy, a w których działają przyszli zdobywcy nagród Pulitzera, bardzo prosimy o kontakt z naszą redakcją. W bieżącym numerze prezentujemy miesięcznik (z założenia) II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu „ERGO SUM”. 

O redakcji 

Redaktorem naczelnym pisma jest Dorota Pakos. Członkowie redakcji to: Renata Kowal (zastępca red. naczelnego), Agata Bartnik, Marta Dziędziurko, Katarzyna Gontarz, Monika Kowal, Wioletta Kułacz, Agnieszka Mazurek, Ewelina Pluskwa, Monika Szmal. Dziewczyny są uczennicami I d (klasa humanistyczna), w której warsztaty dziennikarskie prowadzi Beata Wnuk (nauczycielka języka polskiego – dobry duch redakcji i korekta). W chwili, gdy kończyliśmy „NF” został wydany trzeci numer „ERGO SUM”, w nakładzie 50 egzemplarzy, który jak twierdzi redaktor naczelna, „rozchodzi się jak ciepłe bułeczki” w dniu wydania. Często drugiego dnia potrzebne jest powielenie bieżącego numeru o następne 20 egzemplarzy. Cena gazety – 100 gr., pozwala sfinansować kolejne numery. Dochód ze sprzedaży pokrywa koszt papieru i druku. Głównym sponsorem jest oczywiście szkoła, która udostępnia redakcji komputer, drukarkę i ksero. 

Dlaczego jest taka ciekawa? 

Są stałe rubryki, tak poważne, jak np. kalendarium kulturalne, wywiady z nauczycielami „Profesor pod lupą”, „My młodzi i gniewni”, czyli o tym, co ich boli i dotyczy oraz totalnie śmieszne – jajeczko z dowcipami (również o nauczycielach), krzyżówkowy „Stół” czy „Story” pisane spod uczniowskiej ławki. 

Do pisania w gazecie mobilizuje dziewczęta opiekun gazety – Beata Wnuk. Prowadzi z nimi (4 godziny w miesiącu) warsztaty dziennikarskie. Piszą w „ERGO SUM” głównie członkowie redakcji, ale zdarzają się teksty uczniów nie związanych ściśle z pismem. Dziennikarki gazety miały staż w „Kronice Tygodnia”, będą próbowały swoich sił również w innych gazetach lokalnych. Redaktor naczelna – Dorota, swojej przyszłości (jakże odległej) zawodowej nie wiąże z dziennikarstwem. 

- Wiem, jaką cenę trzeba zapłacić, żeby być dziennikarzem. Ja mam za słabe serce – żartuje Dorota. W demokratycznych wyborach została wybrana na naczelną, więc się zgodziła. – Zamierzam studiować teologię, może psychologię. Na pewno nie będzie to dziennikarstwo – zarzeka się.

MB

Od redakcji „NF”: Dowiedzieliśmy się, że „ERGO SUM” ma poważną konkurencję na terenie szkoły. Ale o tym już w następnym numerze.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.