ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 


  

EKONOMIA EUROPEJSKA

Rozmowa z  Guido Deboutte z Arteveldehogeschool Gent. 

- Skąd wziął się pomysł na tę grę? 

- Celem gry jest to, żeby studenci byli zdolni do prowadzenia przedsiębiorstwa zaraz po ukończeniu studiów. Niemcy są bardzo praktyczni, dlatego też w szkole niemieckiej pojawił się projekt gry, który od 12 lat jest realizowany podczas naszych warsztatów. 

- Czy gra znacznie wybiega poza standardowy program nauczania? 

- Studenci uczą się wybranych elementów prowadzenia biznesu. Natomiast gra umożliwia zebranie wszystkiego razem i przede wszystkim zastosowanie tego w praktyce.

- Jakie jest zainteresowanie tym programem studentów w krajach, które kandydują do członkostwa w Unii Europejskiej?

- Program jest bardzo popularny, ponieważ symuluje prawdziwe aspekty prawdziwego biznesu.

- Czy sądzi Pan, że polscy studenci bardzo odbiegają poziomem od kolegów z Belgii czy Holandii?

- W ubiegłym roku, gdy polska drużyna niemal wygrała rozgrywkę, byłem zdziwiony. Ale tegoroczne wyniki dowodzą, że nie był to przypadek. Zamojscy studenci to bardzo dobrze przygotowani ekonomiści. 

Rozmawiał WK
Wykorzystano materiały 
nagrane przez 
Zamojską Telewizję Kablową. 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.